Ecolabs Watermark™-studie visar att det finns en global generationsklyfta vad gäller tillgång till rent och säkert vatten

Resultat i samband med internationella vattendagen visar att Baby Boomer-generationen är mer bekymrade och vill se snabbare åtgärder än yngre generationer.

22 mars 2024
Water Plant

ST. PAUL, Minn. – 22 mars 2024 – Data från en global studie som beställts av Ecolab, ett världsledande företag inom hållbarhet som erbjuder tjänster och lösningar för vattenområdet, och utfördes i samarbete med Morning Consult, har visat att orosnivån och känslan av hur mycket det brådskar att säkerställa rent och säkert vatten varierar mellan generationerna.

Resultaten från Ecolabs Watermark™-studie, en global undersökning bland över 25 000 konsumenter i 15 länder, visar att även om oron över vattenbrist är stor hos alla generationer så uttryckte äldre människor större oro än yngre generationer. Studien gav dessutom intressanta insikter om konsumenternas inställning till rent och säkert vatten:

 • Oron verkar öka för varje generation och mer än tre av fyra konsumenter uttryckte oro.
 • Baby Boomer-generationen (82 %) oroade sig betydligt mer än generation Y (78 %) och generation Z (74 %).
 • Generation X ligger närmare Baby Boomer-generationen än generation Y och generation Z när det gäller oro, känslan av att det brådskar och att vi behöver agera omedelbart.
 • Generation Z-konsumenter är mindre benägna att känna oro just nu (41 %) och oroar sig mer över vad som kommer att hända i framtiden (56 %).

Trots detta var säkert vatten en av de viktigaste miljöfrågorna för de flesta generationerna, tillsammans med andra avgörande globala frågor som föroreningar och klimatförändringar.

Som global ledare inom vattenförvaltning och -lösningar inser Ecolab vilken roll företag kan spela i att skapa en säkrare framtid med högre välstånd. Bolaget fokuserar på att samarbeta med sina kunder för att säkerställa en framtid med tryggare vattenförsörjning för kommande generationer.

”Vi vet att konsumenter runt om i världen oroar sig över vattenkrisen och att de vill att företag ska vara en del av lösningen”, sa Christophe Beck, styrelseordförande och VD på Ecolab. ”Som tur är kan företag både uppnå lönsamhet och stötta hållbara resultat genom smart vattenanvändning. Ecolabs åtagande till kunderna handlar inte bara om förändring – det handlar även om att hjälpa företag att förbättra sina affärsresultat och skapa snabb tillväxt samtidigt som de har en nettopositiv inverkan på världen.”

Den 22 mars varje år uppmärksammar Ecolab internationella vattendagen genom att lyfta fram vattnets roll och fira företagets bidrag till ett år av förändring och framsteg.

Några höjdpunkter från Ecolabs vattenår:

 • Ecolab hjälpte sina kunder att spara över 220 miljarder gallon vatten under 2023. Det motsvarar dricksvattenbehovet för mer än 760 miljoner människor. Ecolabs målsättning är att från och med år 2030 hjälpa sina kunder att spara 300 miljarder gallon vatten varje år, vilket motsvarar det årliga dricksvattenbehovet hos 1 miljard människor.
 • Ecolab fortsatte att utöka sitt Ecolab Water for Climate™-program som är utformat för att hjälpa företag att växa på ett hållbart sätt samtidigt som de uppfyller klimat- och vattenmål. Detta är ett oerhört viktigt initiativ eftersom företag idag utsätts för ökat tryck kring att motverka effekterna av klimatförändringar och vattenbrist.
 • Ecolab fick en ny AWS-märkning (Alliance for Water Stewardship) för sin tillverkningsanläggning i Monterrey, Mexiko samt för tillverkningsanläggningen i Nanjing, Kina, vilket innebär att Ecolab nu har sammanlagt 10 AWS-certifierade anläggningar. Certifieringen hjälper företag att förstå hur de använder vatten och att införa strategier för smart vattenförvaltning.
 • Ecolab deltog i uppropet kring att påskynda åtgärder som rör vatten, där man tillsammans med andra företag i det privata näringslivet gör ett åtagande kring att gemensamt skapa positiv inverkan i 100 avrinningsområden som försörjer över tre miljarder människor med vatten, som del av Ecolabs arbete med WRC (Water Resilience Coalition), där man var en av grundarna år 2020. 
 • Ecolab investerade i en innovativ vattenåtkomstfond från WaterEquity, en kapitalförvaltare som fokuserar på att lösa den globala krisen inom vatten och sanitet som främst påverkar Central- och Sydamerika, Afrika samt Asien och Stilla havsområdet. Andra investerare inkluderar Starbucks, Gap Inc., Reckitt och DuPont, samt stöd från amerikanska DFC. Den globala åtkomstfonden VI med 150 miljoner USD som stängdes i september 2023 har som målsättning att ge fem miljoner människor tillgång till vatten, sanitet och hygien.
 • Som ambassadör för det torkdrabbade avrinningsområdet till Colorado-floden spelade Ecolab en viktig roll vid lanseringen av California Water Resilience-initiativet (CWRI), som är ett initiativ från den privata sektorn med målet att påskynda samlat, gemensamt agerande för att trygga vattenförsörjningen i Kalifornien – ett mål man delar med den offentliga sektorn.
 • Ecolab deltog tillsammans med globala ledare vid FN:s vattenkonferens, den första sammankomsten av sitt slag sedan 1977, för att förespråka vattenförvaltning i det privata näringslivet. 
 • Ecolab fick offentligt erkännande för sitt ledarskap inom hållbarhet, klimat och vatten när det blev medtaget på CDP A-listan, JUST Capital's Americas lista över de mest rättfärdiga företagen, Dow Jones Sustainability™-index och Barrons lista över världens mest hållbara företag, med flera.
 • Ecolab fortsatte att erbjuda sin Smart Water Navigator utan kostnad till alla företag som vill undersöka vilket värde vatten har i deras verksamheter och vidta åtgärder för att uppnå sina vattenmål.

Att öka förändringstakten via kraften i vatten är ett av kärnvärdena i Ecolabs målsättning att förbättra hälsan hos människor, jorden vi lever på och företag runt om i världen. Företaget delar sina expertkunskaper inom smart vattenanvändning med sina kunder för att hjälpa dem att minska sin vattenförbrukning samt öka återanvändningen och återvinningen av vatten i sina verksamheter. Förutom att de bidrar till effektiv vattenförbrukning hjälper Ecolabs lösningar också kunderna att effektivisera sin energianvändning, minska mängden avfall och reducera sina utsläpp av växthusgaser för att främja en hållbarare framtid.

Läs mer om hur Ecolab samarbetar med sina kunder för att bidra till att lösa världens mest komplexa problem i en föränderlig verklighet på www.ecolab.com/expertise-and-innovation/people-planet-business-health.


Kontakt:

Alyssa Meyers

+1-651-250-4724

MediaRelations@Ecolab.com

22 mars 2024

ECL-C

Om Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), en betrodd partner för miljontals kunder, är en global ledare inom hållbarhet som erbjuder lösningar och tjänster inom vatten, hygien och förebyggande av infektioner för att skydda människor och viktiga resurser. Genom att bygga vidare på hundra år av innovation uppnår Ecolab en årsförsäljning på 15 miljarder dollar. Företaget har 48 000 medarbetare och är verksamt i mer än 170 länder runt om i världen. Företaget erbjuder omfattande, vetenskapsbaserade lösningar, datadrivna insikter och service i världsklass för att främja livsmedelssäkerheten, bibehålla rena och säkra miljöer samt optimera vatten- och energiförbrukningen. Ecolabs innovativa lösningar förbättrar den operativa effektiviteten och hållbarheten för kunder inom livsmedels-, sjukvårds-, life science-, hotell- och industribranschen. www.ecolab.com

Följ oss på LinkedIn @Ecolab, Twitter @Ecolab, Instagram @Ecolab_Inc och Facebook @Ecolab.

Om Morning Consult

Morning Consult är ett globalt beslutsunderlagsföretag som hjälper moderna ledare att fatta smartare, snabbare, bättre beslut. Företaget kombinerar egenproducerade högfrekventa data med tillämpad artificiell intelligens för att tillhandahålla information om vad människor tänker och hur de kommer att agera som kan användas för att fatta mer välgrundade beslut. Läs mer på morningconsult.com.

Liknande nyheter