Ecolab Componenta FG

Componenta FG

Componenta FG är ett silikonbaserat tillsatsmedel för kontroll av skumbildningen i CIP​​​​-system (clean in place). Gör det möjligt att använda mindre vattenmängder vid sköljning av egenvårdsprodukter med hög halt ytaktiva medel.

Egenskaper och fördelar

  • Silikonemulsion med låg molekylmassa slår snabbt ner skummet.
  • Bibehållen och effektiv skumkontroll, även i system med hög halt av fasta ämnen.
  • Dispergeras snabbt för att kontrollera skummet, vilket ökar processens effektivitet.
  • Jämn och stabil partikelstorlek ger enhetliga resultat.
  • Minskar skummandet i avfallsflöden med hjälp av en mycket dispergerbar lösning.
  • Bidrar till efterlevnad av gränsvärden för avfallsvatten.