Aquacatch

AquaCatch


Vattenbesparingslösning

Aquacatch maximerar återanvändningen av tryckvatten och garanterar alltid optimal sköljningskvalitet.

Huvudegenskaper 

  • dynamisk kontroll av vattenflöden
  • automatisk blandning av tryck- och dricksvatten
  • programmerar kompabilitetsscheman
  • inbyggda flödesmätare
  • besparings- och effektivitetsrapportering
  • realtidsalarm
  • pekskärm i färg

För mer information, ladda ner faktabladet för AquaCatch

woman on vacation enjoying fresh, clean linen

Vi hjälpte ett grekiskt tvätteri att betjäna turister, en handduk i taget 

Berättelsen om en AquaCatch-lösning

Astor S.A. är ett kommersiellt tvätteri som i 10 år har tillhandahållit förstklassiga tvättjänster åt matställen på den grekiska ön Kreta. Spillvattengränserna på ön är väldigt hårda. Astor och Ecolab samarbetade för att återanvända så mycket vatten i tvättprocessen som möjligt, för att minska tvätteriets förbrukning av färskvatten. De införda åtgärderna bidrar även till att minska mängden spillvatten som kommer ner i avloppet, vilket minimerar risken för straffpåföljder och hjälper verksamheterna att växa på ett ansvarsfullt sätt.

Relaterad utrustning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterad utrustning hittades.