fresh clean folded towels

Vi hjälper ett grekiskt tvätteri att betjäna turister, en handduk i taget

restaurang vid havet på Kreta

Situationen

Astor S.A. är ett tvätteri som under de senaste 10 åren har erbjudit linnetjänster av hög kvalitet till livsmedelssegmentet på den grekiska ön Kreta. Tvätteriet har ungefär 200 hotell och turistanläggningar som kunder och levererar fräscha, rena linneprodukter inom 24 timmar, var som helst på Kreta. På grund av verksamhetens säsongsbetonade natur är tvätteriet endast verksamt under sommarmånaderna, vilket gör produktivitet och resursoptimering än viktigare.

Under de senaste två åren har Astor och Ecolab implementerat flera lösningar för att optimera tvättprocessen och säkerställa att Astors verksamhet fortsätter att växa samtidigt som man bidrar till att bevara den vackra naturen.

AquaCatch skid unit and AquaCatch control panel

Lösningen

Spillvattengränserna på ön är väldigt hårda. Astor och Ecolab samarbetade för att återanvända så mycket vatten i tvättprocessen som möjligt, för att minska tvätteriets förbrukning av färskvatten. Dessa åtgärder bidrar även till att minska mängden spillvatten som kommer ner i avloppet, vilket minimerar risken för påföljder och hjälper verksamheten att växa på ett ansvarsfullt sätt.

Teamet bestämde sig för att fokusera på att minska volymen pressvatten. Pressvatten är vatten som pressas ur rena textilier i slutet av tvättprocessen med en maskin som kontinuerligt tvättar i omgångar. Det här vattnet är rent och kan återanvändas i olika faser av tvättprocessen. Genom att mata tillbaka vatten i processen kan vi minska mängden vatten som går ner i avloppet, vilket även innebär att vi använder mindre färskvatten i processen.

Ecolabs AquaCatch, en enhet för återvinning av pressvatten, har kopplats till båda maskinerna som kontinuerligt tvättar i omgångar på tvätteriet. Den här enheten mäter pressvattnet med en induktiv flödesmätare och säkerställer mycket effektiv sköljning med den programmerade mängden sköljvatten.

Med hjälp av den här tekniken har förbrukningen av färskvatten minskat med 1,5 liter per kilo, vilket innebär en besparing på nästan 9 000 kubikmeter per år och hjälper verksamheten att blomstra.

Genom att återanvända så mycket vatten som möjligt i tvättprocessen kan tvätteriet växa på ett ansvarsfullt sätt.

Graph visualization of Ecolab's study on rinsing with hot water

Nästa steg

Efter det lyckade projektet med vattenoptimering tog teamet sikte på nästa utmaning. Den befintliga tvättutrustningen tillät inte behandling av fler textilier eftersom tvättkapaciteten hade blivit högre än torkkapaciteten.
För att ta itu med problemet använder Ecolabs Thermo-blandningslösning hett vatten för att skölja textilierna, vilket minskar mängden kvarvarande fukt efter sköljning. Detta kortar torktiden och ökar därmed mängden textilier som torkar per timme (se illustrationen till höger) och den totala tvättkapaciteten med 15 procent.

Sköljning med hett vatten kortar torktiden och ökar därmed både torkkapaciteten och mängden textilier som kan tvättas per timme.

A boy drinking of a bottle of water

Resultatet

Genom att implementera flera vatten- och energilösningar har man uppnått följande mål:

  • Vattenbesparingar på mer än 9 000 kubikmeter per år. Det motsvarar årsbehovet av dricksvatten för 8 200 människor.
  • 15 procent högre kapacitet för behandling av textilier.

Efter framgångarna med dessa projekt har vi även introducerat det EU Ecolabel-certifierade tvättprogrammet OxyGuard40. Ecolabel-certifieringen och framtida projekt för att optimera tvättverksamheten hjälper inte bara Astor att utöka sin verksamhet utan låter även Kreta bevara sin miljö och förbli ett av Europas främsta turistmål.

Visa alla historierLadda ner hela fallstudien

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.