COSA™ PUR 84

COSA™ PUR 84

Ecolab COSA™ PUR 85 är ett milt alkaliskt, ytaktivt och komplexbildande medel som innehåller ett tillsatsmedel för avlägsnande av pigment samt oorganiska och organiska avlagringar och rester på utrustning för läkemedelsbearbetning.

OBS! Den här produkten är inte tillgänglig i Nordamerika.

Egenskaper och fördelar

  • Ökar komplexbildningen när det används som tillsatsmedel.
  • Utformat för engångsbruk.
  • Ger bästa möjliga pigmentborttagning vid låga koncentrationer och låg temperatur.