Sekumatic_FDR_Produktpalette

Sekumatic™ FDR

Den aldehydfria och effektiva vätskan för kemo-termisk upparbetning i säng- och vagnsdekontamineringssystem. Med det unika aktiva medlet Glucoprotamin®. Lämplig även för kemotermisk desinfektion av bäcken samt för desinfektion av respiratorskyddsmasker i tvättmaskiner och RDG.

Produktinformation

Den aldehydfria och effektiva vätskan för kemo-termisk upparbetning i säng- och vagnsdekontamineringssystem.

  • Säker desinfektion
  • Effektiv rengöring
  • God materialkompatibilitet
Vår prestation Din fördel
Aldehydfri med det unika aktiva medlet Glukoprotamin

Säker desinfektion vid 60°C, användarvänlig formulering utan aldehyd

Liten mängd tensider, pH-neutralt Särskilt låg mängd skum, mycket god materialkompatibilitet, hög rengöringsprestanda

Optimalt matchade komponenter

Uppfyller kraven i ”AK-BWA”
Certifierad av DEDEKRA EXAM (Testinstitut för andningsskydd) Säker och materialvänlig desinfektion av andningsskydd
Hög säkerhet vid användning av automatiserad dosering Exakt dosering. Ingen produktkontakt av användaren

Vid användning i rengörings- och desinfektionsanordningar (RDG) inom det medicinska området rekommenderar vi att du använder en koncentration av {[# 0]} ml/l vid {[# 1]}°C och en kontakttid på minst 5 minuter. Observera systemtillverkarens instruktioner.

Rekommenderade koncentrationer för användning i tvättmaskiner för sängar och behållare är 5 - 10 ml/l vid 60°C och 90-120 sekunders kontakttid.

Vid användning i tvättmaskiner och RDG:s för rengöring och desinfektion av respiratorskyddsmaskar rekommenderas dosering av Sekumatic FDR över en temperatur på 60°C. Observera systemtillverkarens instruktioner.

 

einsatztabelle_sekumatic_fdr_052015

Sammansättning

Nikotintensider, alkoholhaltiga lösningsmedel, stabiliseringsmedel, korrosionsinhibitorer

100g innehåller som aktiva ämnen:

2, 0 g glukoprotamin, 2, 0 g poly(oxi-1, 2-etandiyl) , alfa-[2- (didecylmetyl-ammonio) etyl] -omega-hydroxi, propanoat (salt), 0,75 g bensalkoniumklorid

 

Användning (efter start) Hållbarhetstid
 
I behållaren
 
till det tryckta sista förbrukningsdatumet

1
Observera följande för att säkerställa korrekt förvaring av miljöhygienprodukter och desinfektionsmedel för instrument: ursprungsbehållaren (burk, hink eller flaska) med koncentratet (eller pulvret) ska förvaras vid temperaturer under 25 °C och hållas torr och ren. En kortare period vid temperaturer under eller över den angivna förvaringstemperaturen (t.ex. under transport) kommer inte att göra medlet mindre effektivt.
Behållarna måste förslutas ordentligt efter varje användning. Vidta dessutom försiktighetsåtgärder så att det återstående koncentratet i behållaren inte kontamineras när brukslösningen bereds.


Kemisk-fysikaliska data
Densitet 20 °C 1,03 g/ml
pH-värde* (koncentrat) 20 °C c:a 5,5
pH-värde * (vätska, 5-10 ml/l i DM-vatten) 20 °C 6 – 8

* under driftsförhållanden sker alltid pH-värdemätningar genom att använda pH-mätare med temperaturkompensation.

 

pikto_instrumente_maschinellDesinfektionsmedel för medicinska anordningar
0297


 

Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

 

SE ANDRA PRODUKTER FÖR DESINFICERING OCH RENGÖRING AV INSTRUMENT

Liknande erbjudanden visas nedan:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

NEDLADDNINGAR

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310

SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).