oxyfoam oxywipe ITA

Incidin™ OxyFoam och OxyWipe (MD)

RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDEL I BRUKSLÖSNING MED HI-SPEED

Den avancerade sammansättningen hos Incidin™ OxyFoam och OxyWipe MD innehåller en patenterad väteperoxidlösning med bredverkande effekt. Medlet är verksamt mot en rad olika patogener och lämnar inga aktiva rester tack vare den snabba avdunstningshastigheten.

Produktinformation

Incidin™ OxyFoam och OxyWipe MD erbjuder:

  • Hi-speed H2O2
  • Aktiva ingredienser som bildar syre och vatten vid nedbrytning
  • Utmärkt kompatibilitet med olika material
PRODUKT FÖRPACKNINGSENHET ORDERKOD
Incidin™ OxyFoam
6 x 750 ml TBC
Incidin™ OxyWipe 
6 x 100 servetter (20 x 20 cm) TBC
Incidin™ OxyWipe 
6 x 50 servetter (25 x 37 cm)  TBC
Väggmonterad doseringsutrustning för Incidin™ OxyWipe  6 x 1 st 10033877

ANVÄND BIOCIDPRODUKTER PÅ ETT SÄKERT SÄTT. LÄS ALLTID ETIKETTEN OCH PRODUKTINFORMATIONEN FÖRE ANVÄNDNING.


ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK.

Nedladdningar

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310

SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).