Incidin Oxywipe S pack shot

Incidin™ OxyFoam S

BREDVERKANDE RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSMEDEL

Den avancerade sammansättningen hos Incidin™ OxyFoam S ger alla fördelarna med en patenterad väteperoxidlösning med bredverkande effekt.

Produktinformation

Medlet är verksamt mot en rad olika patogener och lämnar inga aktiva rester
tack vare den snabba avdunstningshastigheten.

  • Aktiva ingredienser som bildar syre och vatten vid nedbrytning
  • Spor- och virusdödande effekt
  • Utmärkt kompatibilitet med olika material
Se faktabladet för orderinformation.

 Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Liknande erbjudanden

Liknande erbjudanden visas nedan:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga aktiviteter hittades

Nedladdningar

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310

SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).