Maxx2 

Det säkra sättet att maximera dina rengöringsresultat. Produktserien MAXX2 uppfyller alla viktiga utmaningar som uppstår inom lokalvård och ökar säkerheten för din största investering och viktigaste resurs – ditt team.
  1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Vi erbjuder
  4. Maxx 2
ETT RENGÖRINGSUTBUD DU KAN LITA PÅ

MAXX2-programmet erbjuder ett heltäckande utbud av lösningar som kräver mindre personlig skyddsutrustning. De här innovativa produkterna ger sinnesro och bättre prestanda på alla kundanläggningar, oavsett användningsområde. MAXX2 förbättrar rengöringsresultaten på ett tryggt sätt och eftersom produkterna mestadels används i låga koncentrationer kan de minska rengöringskostnaderna och mängden förpackningsavfall.

MAXX2-sortimentet

  • En av de högst presterande produkterna som finns*
  • Inga krav på extra säkerhetsutbildning, separat förvaring, personlig skyddsutrustning på anläggningen eller säkerhetsmanualer.
  • Flexibel doseringsapplikation
  • Minskar den sammanlagda inverkan på dig
  • Färgkodade produkter för enkel identifiering

*Produkterna har testats i jämförelse med olika konkurrentprodukter (Gardner-test)

MAXX2-BROSCHYR
För ytterligare produktinformation och för att läsa mer om  hur du säkert kan förbättra dina rengöringsresultat med MAXX2 vänligen ladda ner produktbroschyren nedan.