Sekumatic_FNP_Produktpalette

Sekumatic™ FNP

Fosforsyrebaserat flytande neutraliseringsmedel för användning efter alkalisk rengöring. Fritt från ytaktiva ämnen. Även lämpligt för för- och grundrengöring av kirurgiska instrument samt för utrustning av plast och elastomerer. Ej lämpligt för icke-järnhaltiga metaller eller anodiserad aluminium.

Produktinformation

Även lämpligt för förbehandling av kirurgiska instrument samt för utrustning av plast och elastomerer.

  • Ekonomisk dosering
  • Effektiv neutralisering
  • Universellt användbar
Vår prestation Din fördel
Produkten innehåller fosforsyra Säker neutralisering efter alkalisk rengöring. Förebygger krit- och syralöslig kontaminering.
Kan även användas för grundlig rengöring i nersänkningsbad.
Effektiv formula Hög effektivitet med låg dosering
Optimalt matchade komponenter Brett användningsspektrum för syraresistenta material inom medicinområdet

För rengörings- och desinfektionsredskap inom medicinområdet, kan användas med 1-3 ml/l i alla typer av vattenhårdhet.

För neutralisering av alkaliska rester från det första sköljsteget efter alkalisk rengöring. Normalt räcker det med en dos på 1 ml/l. Högre doser bör enbart användas i undantagsfall och efter samråd med tillverkarna av instrumenten och maskinen.

Sekumatic™ FNP-lösningen måste sköljas bort helt under varje process efter åtgärden.

Sammansättning

Lösning med fosforsyra, fri från ytaktiva ämnen

Användning (efter start) Hållbarhetstid
 
I behållaren
 
till det tryckta sista förbrukningsdatumet

1
Observera följande för att säkerställa korrekt förvaring av miljöhygienprodukter och desinfektionsmedel för instrument: ursprungsbehållaren (burk, hink eller flaska) med koncentratet (eller pulvret) ska förvaras vid temperaturer under 25 °C och hållas torr och ren. En kortare period vid temperaturer under eller över den angivna förvaringstemperaturen (t.ex. under transport) kommer inte att göra medlet mindre effektivt.
Behållarna måste förslutas ordentligt efter varje användning. Vidta dessutom försiktighetsåtgärder så att det återstående koncentratet i behållaren inte kontamineras när brukslösningen bereds.

Kemisk-fysikaliska data
Densitet 20 °C 1,45 g/ml
pH-värde* (koncentrat) 20 °C <>
pH-område* (lösning, 1 ml/l i avjoniserat vatten) 20 °C 2,3–2
Konduktivitet (lösning, 1 ml/l i avjoniserat vatten) 20 °C 2,2 - 4,6 mS/cm

*pH-värdemätningar under operativa förhållanden – alltid med pH-mätare med temperaturkompensering

 

pikto_instrumente_maschinellNeutraliseringsmedel för rengörings- och desinfektionsredskap

 

 

Se andra produkter för desinficering och rengöring av instrument

Liknande erbjudanden visas nedan:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Nedladdningar

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310

SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).