Ecolab Bioquell Outbreak Management and Emergency Response

Utbrottshantering och katastrofinsatser

Utbrott och katastrofer kan drabba ditt sjukhus när som helst. Ecolabs Bioquell erbjuder biologiska dekontamineringslösningar och -tjänster för sjukhus som kan hjälpa er att snabbt reagera på oväntade händelser.

Ett expertteam med Ecolabs Bioquell-tekniker kan snabbt utföra biologisk dekontaminering av ett enstaka rum eller en hel anläggning, med verifiering via indikatorer och detaljerad rapportering.

Använd Ecolabs Bioquell-teknik
för biologisk dekontaminering: 

Bioquell Image

Operationssalar, där kirurgipatienter är mottagliga för infektioner.

Bioquell Image

Intensivvårdsavdelningar, som har patienter ned nedsatt immunförsvar.

Image of an IV and heart monitor in a burn unit in a hospital

Specialistavdelningar som brännskador, transplantationer, neonatal intensivvård och endoskopi.

Osäker på vilken typ av system eller tjänst du behöver? Kontakta oss. Vi kan skräddarsy en biologisk dekontamineringslösning för dig, för att hjälpa din organisation att hantera utbrott och utforma en strategi för katastrofinsatser.

Utvalda Bioquell-enheter och -tjänster

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade utrustnings- eller tjänstesidor hittades.

Bioquell BQ-50

Om förångad väteperoxid

Under en biologisk dekontamineringscykel fyller Bioquell-tekniken ett slutet utrymme med 35-procentig väteperoxidånga. På bara en cykel ger den här ångan en 6-logaritmisk spordödande effekt på de ytor som exponeras. Till skillnad från kemiska steriliseringsmedel som kan lämna giftiga rester bryts väteperoxid ner till vatten och syre så snart den biologiska dekontamineringscykeln och ventileringen har slutförts.

Doctor working on a sensitive equipment in a cleanroom

Använd även på känslig elektronik och utrustning

Vår väteperoxidånga är tuff mot mikrobiologiska ytföroreningar, men varsam mot elektronik och utrustning. Till skillnad från spreja-och-torka-metoder krävs inga ytterligare steg för att avlägsna rester. Bioquell är perfekt när du behöver kontaminera platser där det finns utrustning som är besvärlig att rengöra biologisk​​​​​​​t. Innan du använder Bioquell på elektronisk utrustning bör du kontakta tillverkaren och kontrollera att detta är tillrådligt.

Bioquell Validation

Validering

För att uppfylla lagstadgade krav kan du behöva uppvisa bevis på att din lösning för biologisk dekontaminering fungerar som den ska. Ecolab tillhandahåller utbildade tekniker och all den valideringsdokumentation du behöver för att uppfylla kraven.