Sekusept Multienzyme P: group image

SEKUSEPT™ MULTIENZYME

Grundlig rengöring av medicinsk utrustning och endoskop är ett grundläggande krav för effektiv desinficering. Den särskilt utvalda kombinationen av fyra enzymer, tillsammans med ytaktiva medel och övriga ingredienser i Sekusept™ Multienzyme ger dig ett utmärkt rengöringsresultat. Sekusept™ Multienzyme är det perfekta enzymatiska rengöringsmedlet för alla typer av medicinsk utrustning, inklusive flexibla endoskop.
  1. Hem
  2. Våra lösningar
  3. Vi erbjuder
  4. Förrengöring för kirurgiska instrument.
  5. Sekusept™ Multienzyme

Produktinformation

  • Optimal sammansättning av 4 enzymer
  • Mycket god kompatibilitet med olika material
  • Uppfyller RKI:s krav, ej fixerande förrengöringsmedel
Vår prestation Din fördel
Innovativ kombination av fyra enzymer och kraftfulla ytaktiva ämnen Kraftfullt med enzymeffekt. Minskar kostnaden för för- och efterrengöring. Förrengöring som uppfyller RKI:s krav.
Kompatibelt med många olika material Lämpligt för förrengöring av såväl termostabila som icke termostabila medicinska instrument, samt flexibla endoskop
2 l flaskor med inspektionsfönster Optimal visning av fyllnadsnivå och säker dosering
6 l dunk Optimal i samband med automatisk dosering
Lågskummande Lämpligt för ultraljudsutrustning
Genomskinlig blå färg Synlig rengöringslösning där instrumenten syns tydligt

Beroende på typ och grad av nedsmutsning, bered en lösning på mellan 0,3 % (3 ml/l) och 2 % (20 ml/l). Placera instrumenten som ska rengöras i lösningen. Kontrollera att alla ytor är helt blötlagda. Rengör instrumenten i enlighet med tillverkarens anvisningar, inklusive de för mekanisk rengöring (t.ex. borstning, torkning). Om medlet används i ett ultraljudsbad, täck över badet medan ultraljudsbehandlingen pågår. Skölj med vatten som håller minst dricksvattenkvalitet. Om desinfektion ska utföras efteråt måste grovtorkning av alla yttre ytor och särskilt alla håligheter, som endoskopkanaler, göras för att undvika utspädning av desinfektionsmedlet.

För det avslutande desinfektionssteget rekommenderar vi vår produkt: Sekusept™ aktiv

Sammansättning

Proteaser, amylas, lipas, ytaktiva ämnen, korrosionshämmare, lösningsmedel, tillsatsmedel, emulgeringsmedel och parfym.

Användning (efter start) Hållbarhetstid
 
I behållaren
 
till det tryckta sista förbrukningsdatumet
 
Som beredd lösning2
 
upp till 14 dagar

1
Observera följande för att säkerställa korrekt förvaring av miljöhygienprodukter och desinfektionsmedel för instrument: ursprungsbehållaren (burk, hink eller flaska) med koncentratet (eller pulvret) ska förvaras vid temperaturer under 25 °C och hållas torr och ren. En kortare period vid temperaturer under eller över den angivna förvaringstemperaturen (t.ex. under transport) kommer inte att göra medlet mindre effektivt.
Behållarna måste förslutas ordentligt efter varje användning. Vidta dessutom försiktighetsåtgärder så att det återstående koncentratet i behållaren inte kontamineras när brukslösningen bereds.

2
Förutsatt att den beredda brukslösningen inte kontamineras av organiska material kan den förvaras i en ren, försluten behållare eller övertäckt instrumentskål.
Kontrollera uppgifterna på de behållare som desinfektionslösningen förvaras i, dvs innehåll, koncentration, datum, sista förbrukningsdatum och batchnummer. Använda eller organiskt kontaminerade lösningar måste bytas ut minst en gång per arbetsdag i enlighet med RKI:s rekommendationer.

Kemisk-fysikaliska data
Densitet 20 °C 1,06 g/cm3
pH-värde* (koncentrat) 20 °C ca 8,6
pH-intervall* (1-2 % lösning) 20 °C ca 6–7

* pH-värden mätta under driftsförhållanden, alltid med en temperaturkompenserad pH-mätare.