Sekusept MultiEnzyme 2L EU 310 x 550px Pack Shot

Sekusept™ Multienzyme

Enzymatisk förrengöring av medicinsk utrustning, inklusive flexibla endoskop

Rengöring av medicinsk utrustning och endoskop är nödvändigt för effektiv desinficering.

Den noga utvalda kombinationen av 4 enzymer med ytaktiva ämnen och andra ingredienser i Sekusept MultiEnzyme erbjuder enastående rengöringsprestanda för alla typer av medicinska instrument, inklusive flexibla endoskop.

Produktinformation

Sekusept MultiEnzyme är även:

  • materialkompatibelt tack vare det neutrala pH-värdet
  • tidsbesparande eftersom man slipper rengöra på nytt
  • kostnadseffektivt med låg brukskoncentration

Snabbt – Sekusept MultiEnzyme erbjuder effektiv och noggrann rengöring. Det betyder att ni kan lägga mindre tid på rengöring och undviker att behöva rengöra utrustning två gånger.

Enkelt – Sekusept MultiEnzyme innehåller en unik blandning av ytaktiva medel samt proteas-, lipas- och amylasenzymer som bidrar till nedbrytningen av protein, fett och stärkelse. Den lågskummande beredningen gör sköljningen enkel och ger hög synlighet för instrument. Den transparenta blå färgen visar att produkten har tillsatts.

Ekonomiskt – Sekusept MultiEnzyme kan användas i låga koncentrationer på mellan 0,3 % (3 ml/liter) och 2 % (20 ml/liter), vilket innebär att man behöver använda mindre av produkten per cykel.

Användningsområde

För manuell rengöring av medicinska instrument, inklusive flexibla endoskop och tillbehör som kirurgiska instrument och stela endoskop, MIC-instrument.

Bruksanvisning

  • Beroende på typ och grad av nedsmutsning blandas en lösning på 0,3 % (3 ml/l)–2 % (20 ml/l) med rent kranvatten.
  • Sänk ned instrumenten och se till att alla ytor är helt blöta.
  • Rengör föremålen i enlighet med anvisningarna från instrumentens tillverkare, däribland mekaniska åtgärder (t.ex. borstning, avtorkning) tills de ser rena ut.
  • Om produkten används i ett ultraljudsbad skall badet övertäckas medan ultraljudsbehandlingen pågår.
  • Skölj med vatten av minst drickbar kvalitet och torka de yttre ytorna och inre kanalerna (t.ex. i endoskop) efteråt.

Ingredienser

Proteaser, amylaser, lipaser, ytaktiva medel, korrosionshämmare, lösningsmedel, tillsatsmedel, emulgeringsmedel.

Förvaring

Hälsovådligt – vidta angivna försiktighetsåtgärder vid användning (utformade i enlighet med gällande europeiska regelverk för klassificering och märkning av kemiska produkter).
Förvaring: mellan +5 and +25 °C.

Medicinteknisk produkt


Endast för yrkesmässigt bruk.


För mer information: se produktens etikett/säkerhetsdatablad.


Andra produkter för förrengöring av instrument

No related product pages were found.

Nedladdningar

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Healthcarereceptionarea550x310
SAMARBETA MED OSS

Ecolab Healthcare kan samarbeta med dig för att hjälpa till att öka effektiviteten, förbättra resultaten och minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI).