Incidin™ OxyWipe S

Den avancerade formulan hos Incidin™ OxyWipe S innehåller en patenterad* väteperoxidlösning med ett brett effektivitetsspektrum

Produktinformation

Medlet är verksamt mot en rad olika patogener och lämnar inga aktiva rester eftersom det snabbt förångas.

  • Aktiva ingredienser som bildar syre och vatten vid nedbrytning
  • Virusdödande effekt
  • Utmärkt kompatibilitet med olika material
  • Vätskan som frigörs från Incidin OxyWipe S-servetten har bevisad effekt

 

Incidin OxyWipe S är godkänt i hela EU enligt BPR (förordningen om biocidprodukter 528/2012)

  • Uppfyller de omfattande kriterierna för toxikologi, ekotoxikologi och exponeringsbedömning i BPR
  • Uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, vilket säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön
  • Utmärkt kompatibilitet med olika material
  • Ger bibehållen regelefterlevnad

enl. Direktiv 93/42/EEG: för medicinska enheter.
0297


Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Nedladdningar

För mer information om produkten, förpackningsstorlekar och alla relevanta orderkoder kan du ladda ner produktbroschyren nedan.

Liknande erbjudanden

Liknande erbjudanden visas nedan:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga aktiviteter hittades