Slutdesinfektion för operationsinstrument

Ecolabs erbjudande av Sekusept-sortimentet för slutdesinfektion innehåller en rad produkter för slutdesinfektion av medicinska instrument, vilka kombinerar ett brett effektspektrum med utmärkt materialkompatibilitet.

Produkter för slutdesinfektion

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Närliggande lösningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.