Sekusept_aktiv_6kg

Sekusept™ Active 

Den kraftfulla och kompletta lösningen för aktiv rengöring och effektiv desinficering av sjukvårdsinstrument och endoskop med omfattande effektivitetsspektrum (inkl. bakterier, sporer, jästsvampar och virus). Testad och bekräftad materiell kompabilitet mot alla vedertagna material. RKI-listad (A, B). Virusdödande enligt RKI:s rekommendation för 01/2004 (DVV 2008).

 1. Hem
 2. Våra lösningar
 3. Vi erbjuder
 4. Slutdesinfektion för operationsinstrument
 5. Sekusept™ Active 

Produktinformation

Komplett effektivitetsspektrum, inkl. virusdödande enligt rekommendation från DVV/RKT samt spordödande. Skydd för patienter och upparbetningspersonal

 • Virusdödande slutdesinficering med 2 % på 15 min
 • Applikationslösning som byts ut inom en arbetsdag
 • Rengör och tar bort proteinfläckar
 • PerOxyBalance med den unika kombinationen av agenter
Vår prestation Din fördel
Listad i enlighet med RKI (A/B), VAH och IHO Säkerhet för användare och patienter
Kort kontakttid tack vare en kraftfull sammansättning Kort cirkulationstid för instrumenten
Låg applikationskoncentration Virus- och spordödande med 2 % och 15 min. kontakttid
Aktiva rengöringsingredienser tar effektivt bort protein och andra fläckar Ingen proteinfixering då neutral perättiksyra används
Kompatibelt med många olika material Universellt applicerbar på all utrustning, särskilt flexibla endoskop
Lågskummande Passar även för användning vid ultraljudstvätt

Bruksanvisning

Lösningen framställs med hjälp av den medföljande spateln. Tillsätt rätt mängd pulver i ungefär 25°C varmt vatten, rör regelbundet i applikationslösningen. Efter ett par minuter är desinfektionsmedlet klart att användas.

Appliceringsområden

Sekusept™ är aktivt lämpad för manuell rengöring och slutdesinficering av termostabila och termolabila sjukvårdsinstrument som flexibla endoskop och för manuell förrengöring av endoskop före mekanisk upparbetning.

Inte lämplig för mässings- och kopparinstrument eller mekaniskt skadade krom- eller nickelpläterade instrument. En lätt färgändring av pulvret har ingen effekt på produktens kvalitet.

Manuell upparbetning

Placera instrumenten i lösningen omedelbart efter användning, och se till att alla ytor är helt våta - det får inte finnas några hålrum eller luftbubblor. Rengör instrumenten genom att följa tillverkarens instruktioner, även mekanismen (t.ex. borstning, torkning). Efter angiven kontakttid flyttas föremålen från vätskan och sköljs med vatten som är av åtminstone dricksvattenkvalitet. För enbart manuell upparbetning används ett instrumentbad för rengöring och ett instrumentbad för slutdesinficering. 

Upparbetning i ultraljudstvätt

Sekusept™ Active kan användas till alla ultraljudsbad i rostfritt stål. Häll upp ett ultraljudsbad med kallt vatten, max. ljudtid: 5 min. Låt sitta till slutet av kontakttiden vid behov. Använd desinfektionsmedel säkert. Var vänlig följ informationen från instrumenttillverkaren.

Innehållet i medlet i en 2 % appliceringslösning: >1,000 ppm perättiksyra.

Viss färgvariation i pulvret innebär ingen förändring i kvaliteten.

Manuell upparbetning av flexibla endoskop

Desinficering före rengöring

Förrengöring vid ljuskällan

 • Torka yttre manteln från topp till botten med användning av en enstaka duk vätt med lämplig desinficeringslösning
 • Användning av rengöringsklaff (tillverkningsspecifik)
 • Sammankoppling av rengöringstillbehör mot instrumentets inmatningskanal
 • Sug in en tillräcklig mängd (200-500 ml) av desinfektionsmedel genom den distala änden
 • Sätt luft-/vattentillförseln i rörelse i ett par sekunder för varje arbetssekvens
 • Koppla ifrån det flexibla endoskopet från ljuskällan

Rengöring på upparbetningsstället

 • Sammankoppla täthetstestare
 • Stoppa i det flexibla endoskopet i desinfektionslösningen
 • Utför täthetstestet enligt tillverkarens instruktioner
 • Rengöring av kanalerna och instrumentets kanalöppning med särskild rengöringsborste
 • Torka endoskopet från yttersidan i lösningen med en mjuk duk
 • Sköljning av kanalerna med desinfektionslösning med särskild handpump
 • Avlägsna endoskopet från lösningen och skölj med vatten från utsidan - spola kanalerna med vatten med hjälp av handpumpen
Dosering av Sekusept™ Active - aldehydfri och icke-fixerande
2 % - 5 min./1 % - 60 min.   
Instrumentdesinficering enligt VAH (inkl. TB1  )

Avslutande desinficering

Blanda en ny desinfektionslösning efter desinficerande förrengöring:

 • Sätt i det flexibla endoskopet i desinfektionslösningen och se till att allt är genomblött
 • Ladda på kanalerna (utan luftbubblor) med en handpump, koppla därefter ifrån handpumpen
 • Efter den angivna kontakttiden avlägsnas endoskopet ur desinfektionsmedlet 
 • Grovtorkning av kanalerna med handpump genom luftsug
 • Grovtorkning av yttre manteln med en mjuk trasa 

Dosering Sekusept™ Active - virus- och spordödande
2 % - 10 min./1 % - 30 min.   
RKI-rekommendation 01/2004 (DVV 2008)

2 % - 5 min.  
effektiv mot clostridium difficile-infektion enligt EN 13704

Sköljning

 • Genomgående rengöring av det flexibla endoskopet från utsidan och av kanalerna med handpumpen
Vatten av åtminstone drickskvalitet
steriliserat destillerat vatten eller helt demineraliserat vatten är bättre

Torkning

 • Torka varsamt från utsidan med en ren luddfri engångsduk
 • Torka kanalerna med handpumpen eller tryckluft med max. 0,5 bar
 • Hängande förvaring av endoskop (utan ventiler) i t.ex. torrt skåp till nästa användning
Tillbehör, ventiler, m.m. ska rengöras separat, desinficeras eller steriliseras! Desinfektionslösningen bör bytas varje arbetsdag enligt RKI:s rekommendationer; om fläckar är synliga bör det ske mer frekvent.

Sammansättning

Natriumperkarbonat, icke-joniska ytaktiva ämnen, fosfonater.

Användning (efter start) Hållbarhetstid
 
I behållaren
 
till det tryckta sista förbrukningsdatumet
 
Som beredd lösning2
 
Samma arbetsdag

1
Observera följande för att säkerställa korrekt förvaring av miljöhygienprodukter och desinfektionsmedel för instrument: ursprungsbehållaren (burk, hink eller flaska) med koncentratet (eller pulvret) ska förvaras vid temperaturer under 25 °C och hållas torr och ren. En kortare period vid temperaturer under eller över den angivna förvaringstemperaturen (t.ex. under transport) kommer inte att göra medlet mindre effektivt.
Behållarna måste förslutas ordentligt efter varje användning. Vidta dessutom försiktighetsåtgärder så att det återstående koncentratet i behållaren inte kontamineras när brukslösningen bereds.

2
Förutsatt att den beredda brukslösningen inte kontamineras av organiska material kan den förvaras i en ren, försluten behållare eller övertäckt instrumentskål.
Kontrollera uppgifterna på de behållare som desinfektionslösningen förvaras i, dvs innehåll, koncentration, datum, sista förbrukningsdatum och batchnummer. Använda eller organiskt kontaminerade lösningar måste bytas ut minst en gång per arbetsdag i enlighet med RKI:s rekommendationer.

 

 • Innehåller PerOxyBalance®-teknik och passar alla slags instrument, även flexibla endoskop (godkända av Olympus).
 • Brett effektivitetsspektrum (inklusive spordödande effekt)
 • Säker - för användaren, patienten och instrumentet
 • Materialkompatibel - gör att era instrument håller längre
 • Bekväm - en produkt klarar alla manuella steg i processen
 • Ekonomisk - bidrar till att sänka era kostnader
 • Tidssparande - för snabb återanvändning av era instrument
 • Ekologisk - skonsam för naturen
Produktstorlek Delnummer

Sekusept Active

1 x 6 kg  

3050610

VAH-listad RKI-listad (A/B)


pikto_instrumente_manuellDesinfektionsmedel för medicinska anordningar
0297


SE ANDRA PRODUKTER FÖR DESINFICERING OCH RENGÖRING AV INSTRUMENT

Liknande erbjudanden visas nedan:

Our search returned no results.