Brand Operations Services Consultant on tablet with client

Brand Operations Services
och TrueView-plattformen

Brand Operations Services verksamhet och dess analysplattform, TrueView, erbjuder tjänster inom varumärkesstandarder och gästupplevelser, inklusive genomgångar på plats och datadriven analys.

Ecolab förvärvar Brand Operations Services och TrueView-plattformen från Deloitte

Den 5 juni 2023 annonserade Ecolab att man har köpt Brand Operations Services-verksamheten från Deloitte. Brand Operations Services och dess analysplattform, TrueView, ingår nu i Ecolabs EcoSure-division vilket gör företaget till en global ledare inom varumärkesskydd, med världsledande kunder inom hotell och turism, restaurangbranschen och detaljhandeln i över 110 länder.

Brand Operations Services, som tidigare hette LRA Worldwide, erbjuder anläggningsinspektioner, rådgivning på plats och undersökningstjänster. Den digitala bedömnings- och analysplattformen, TrueView, används av företaget och dess kunder för att ge löpande programinsikter och prestandaförbättringar.

Vårt program för varumärkesskydd

Brand Operations Services-enheten inom EcoSure hjälper företag runt om i världen att ta fram en heltäckande strategi för varumärkesskydd. Vi kombinerar anläggningsbaserade tjänster, marknadsundersökningar och analysdriven teknik för att hjälpa våra samarbetspartner att förbättra sina resultat och kundupplevelsen på ett systematiskt sätt.

Inspektioner av företagsanläggningar

Anlita experter med branschkompetens som kan hjälpa ert team att bevaka och förbättra kvaliteten och företagets resultat.

Rådgivning och utbildning på anläggningen

Erbjud personalutbildning under pågående verksamhet och underlätta utbildnings- och implementeringsinsatser på anläggningsnivå.

Dataanalys

Få kvantitativa och kvalitativa insikter som hjälper er att förstå var ni bör fokusera era resurser för att förbättra resultaten och minska riskerna.

Utvärdering av kundupplevelsen

Utnyttja storskaliga plattformar för crowdsourcing och anonyma kundbesök för att inhämta verklig information om både digitala och fysiska kundupplevelser.

Framtagande av varumärkesstandarder och -program

Skapa en företagshandbok för att säkerställa att varumärkets hälsotillstånd mäts på ett konsekvent sätt.

GettyImages-1126310654.jpg

Fördelarna med en strategi för varumärkesskydd

  • Komplett programhantering Vårt team ansvarar för utformning och utförande av programmet, samt för att analysera data.
  • Utvärderingar av varumärkesskyddet med insikter som kan leda till åtgärder ger information om den dagliga verksamheten. Vårt team använder den insamlade informationen för att göra rekommendationer för just ert varumärke.
  • Enhetliga resultat Vårt tillvägagångssätt fokuserar på utbildning, rådgivning och korrigerande åtgärder på enhetsnivå, vilket bidrar till att skapa en medarbetarkultur som betonar säkerhet, ansvarstagande, kunskapsbehållning och handlingsförmåga.
  • Oslagbar kundupplevelse Vår unika heltäckande avtalsstruktur är transparent, vilket gör det möjligt att skapa ett samverkande partnerskap och fokusera på att förbättra programmets resultat.
 


TrueView-plattformen ger tillgång till viktiga insikter och analyser

Vår TrueView-plattform för resultatstyrning är utformad för att hjälpa våra kunder att använda data för att förbättra sina verksamhetsresultat och stärka sitt varumärke. Vi ger en detaljerad bild av hur kunderna upplever ert varumärke genom att kombinera intern driftinformation med kundtillfredsställelsedata. TrueView-plattformen sköter datainsamling, aggregering, integrering, rapportering och analys vad gäller alla de viktigaste kontaktpunkterna för ert varumärke.

Anpassad portal

Ge chefer på fältet de verktyg de behöver för att kunna uppnå sina mål via en konfigurerbar resultatstyrningsplattform.

Självutvärderingar

Skapa egna utvärderingar med hjälp av våra anpassningsbara checklistor för inspektioner, där data kan integreras för att ge en företagsövergripande bild av organisationens resultat och varumärkesprestation.

Inbyggd plattform

Ge intressenter möjlighet att samla in observationer och hantera resultatindikatorer och varumärkesprestationen via ett mobilt gränssnitt.

Rapportering

Omvandla data från olika källor till insikter som kan användas som underlag för åtgärder och visas på interaktiva kontrollpaneler.

 

 

Åtgärdsplanering

Gör det lättare att vidta åtgärder och främja ansvarstagande genom att prioritera möjligheter och koppla dem direkt till lösningar.