Väteperoxiddimma kontra Bioquells väteperoxidånga

De kan låta ungefär desamma, men det finns stora skillnader mellan behandling med väteperoxiddimma och Ecolabs Bioquell-teknik för väteperoxidånga.

När du förstår skillnaderna kan du välja det effektivaste biologiska dekontamineringssystemet för just din anläggning.


Jämförelse mellan förångad och evaporiserad väteperoxid

Liknande men olika

Både ånga och dimma sprider en väteperoxidlösning i luften, med målsättningen att döda mikroorganismer på exponerade ytor. Men evaporisering är en väldigt annorlunda teknik än förångning. Evaporiseringssystem producerar aerosol-droppar som vanligtvis har storleken 8–12 mikrometer.

Förångad väteperoxid, å andra sidan, är en ånga som inte påverkas av gravitationen, till skillnad från evaporiserade vätskedroppar. Detta påverkar hur jämnt lösningen fördelas, både i luften och på ytor. 

Effektivitet

Enligt en studie i Infection Control and Hospital Epidemiology (ICHE)* var ett enda Bioquell-system effektivare och snabbare än två enheter med väteperoxiddimma. Dimman lyckades inte deaktivera 50 % av de biologiska indikatorerna i en testserie, medan Bioquell lyckades i 100 % av fallen.


*Källa: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21828962

Aktiva ingredienser

Bioquells teknik för väteperoxidånga använder en 35-procentig väteperoxidlösning och har inga andra aktiva ingredienser. Vissa dimbaserade metoder försöker kompensera för en lägre väteperoxidhalt, på 1–20 %, med tillsatser som perättiksyra/ättiksyra, <50ppm silverjoner och ortofosforsyra, som också sprids i patientrummen.

Täckningsgrad

Väteperoxidånga lämnar ett jämnt lager mikrokondensat på alla exponerade ytor i ett slutet utrymme, vilket ger en jämn effekt. Den unika förångningsprocessen kan täcka komplicerade former och svåråtkomliga områden.

Med dimbaserade system har dropparna flytande form (inte ångform), som kan påverkas av gravitationen, vilket gör dem svårare att distribuera. Det betyder att dolda ytor, som undersidan av bord, inte dekontamineras effektivt med dimbaserade system.

Bioquell_Proteq_system_setup.jpg

System och tjänster inom förångad väteperoxid

Teknik med väteperoxidånga har många fördelar framför dimteknik. Är du redo att utforska vilka alternativ som finns vad gäller system med väteperoxidånga? Visa hela vårt sortiment av Bioquell-utrustning.


Fördelarna med Bioquell-tekniken

Bioquell icons

Resultatinriktad

Vare sig du vill ha realtidsindikationer på förväntade resultat eller en validerad cykel har Bioquell kemiska och biologiska indikatorer som kan påvisa resultaten.

Icon displaying complete decontamination

Eliminerar mikroorganismer

Bioquell-tekniken uppnår 6-logaritmisk avdödning av sporer på exponerade ytor – en minskning med 1 000 000 sporer på en yta.

Icon displaying rapid

Effektiv

Bioquell-tekniken använder en 35-procentig vattenbaserad väteperoxidlösning med hög renhet för att producera den H202-ånga som dödar mikroorganismerna. Med våra system krävs inga ytterligare steg för att avlägsna rester. Det betyder att ytorna inte behöver torkas av efter en cykel.

Bioquell icons

Fokus på säkerhet

Alla Bioquell-system levereras med en handhållen sensor som enkelt detekterar läckage och kontrollerar att det är säkert att gå in i rummet igen efter avslutad dekontamineringscykel.


Fler resurser