Disinfectant Being Used in Cleanroom Environment

Biologisk dekontaminering
för renrum

Med Ecolabs Bioquell-system med förångad väteperoxid uppnår du mer än fullständig dekontaminering av ytor. Du kan även säkerställa efterlevnad av den lagstiftning och de regelverk som gäller både i ditt eget land och i de flesta andra länder i världen. Vi har byggt vår verksamhet kring ett enda mål: att erbjuda dekontamnineringslösningar för alla företag, från nystartade till multinationella.
Ecolab Cleanroom Brochure

Heltäckande kontamineringskontroll

Ecolab har ett komplett produktsortiment med rengörings- och desinficeringslösningar för alla tillverkningsmoment, inklusive steril isopropanol och steril etanol, som är skräddarsydda för just dina användningsområden och målsättningar. Se hela vår katalog för renrum eller besök vår sida med renrumsprogram.

Program, produkter, utrustning och tjänster för biologisk dekontaminering

Utforska vårt utbud inom biologisk dekontaminering för renrum