Långvarigt sparande

Watericon

Att hålla matförsörjningen i rörelse är en viktig uppgift. Inom konserv- och buteljeringsindustrin innebär det att transportbanden rullar som en välsmord maskin, även om det inte är tack vare olja.

Traditionellt smörjmedel för transportband för livsmedelstillverkning och dryckesframställning kräver utspädning på plats och kontinuerlig applicering, vilket resulterar i hög vattenförbrukning och våta, hala golv, som i sin tur ökar risken för halka och fall. Vi tänkte att det måste finnas ett bättre sätt.

Vi utvecklade ett innovativt torrt smörjmedel och ett styrsystem som minskar vattenanvändningen avsevärt.

Dryexx

Våra foskare och ingenjörer utvecklade DryExx, ett patenterat torrt smörjmedelssystem som hjälper transportband att rulla smidigt, samtidigt som det avsevärt minskar mängden vatten som behövs i processen.

Systemet minskar inte bara vattenanvändningen, utan det innovativa styrsystemet optimerar linjens effektivitet, reducerar flaskavfall, sönderfall och linjestopp. DryExx förbättrar även säkerheten för de anställda genom att förhindra skador som orsakas av hala golv.

På det stora hela hjälper vi livsmedelsindustrin framåt.

Smörjning för transportband

Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.