Lobby of Aimbridge Hospitality

En rad lösningar hjälper Aimbridge Hospitality att erbjuda sina partners hållbarhetsfördelar

Aimbridge Hospitality logo

Insikter

Som världsledande företag inom hotelldrift säkerställer Aimbridge Hospitality effektivitet och lönsamhet på hotell och semesteranläggningar med några av branschens mest välkända namn. Som del av sitt tjänsteerbjudande strävar Aimbridge Hospitality efter att hjälpa sina partners och andra intressenter i hotellbranschen att uppnå hållbarhet och ha en positiv social inverkan. Företagets löpande arbete innebär att tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar som hanterar relevanta problem inom miljö, samhälle och företagsstyrning (ESG) till sina verksamheter, partners, gäster och samhällen.

Som en del av sitt åtagande implementerar Aimbridge Hospitality de hållbara principerna från American Hotel & Lodging Associations Responsible Stay-initiativ i hela verksamheten. Dessutom fokuserar man på att erbjuda förbättrade data- och analysverktyg samt rapporter som gör det möjligt för hotellägare att bevaka och informera om viktiga hållbarhetsmått.

Hotel housekeeping

Åtgärder

Aimbridge Hospitality fortsätter utveckla sitt ESG-program samtidigt som de bygger upp samarbeten med strategiska leverantörer för att kunna erbjuda fler produkter och tjänster med fokus på hållbarhet och rapportering. I samarbete med Ecolab använder Aimbridge Hospitality en rad olika lösningar för att minska sina partners miljöavtryck:

  • Aquanomic™ tvättprogram för låga temperaturer ger konsekvent vita sängkläder och stora vatten- och energibesparingar jämfört med traditionella tvättprogram.
  • SMARTPOWER™ erbjuder både överlägset ren disk och miljöförmåner, delvis tack vare kortare disktider och en minskning av mängden plastförpackningar.
  • Med hjälp av fjärrövervakning och smarta sensorer skyddar 3D TRASAR®-tekniken viktiga tillgångar och maximerar kylvattenseffektiviteten, vilket minskar vatten- och energiförbrukningen och minimerar utsläppen.

Med hjälp av rengöringslösningarna Sanitizing Wash 'n Walk™ och Oasis Pro® har Aimbridge Hospitality även hjälpt sina partners att uppnå ytterligare vatten- och energibesparingar samt att minska utsläppen, samtidigt som produktiviteten har ökat.

Housekeeping using an Ecolab product

Resultat

Samarbetet med Ecolab har hjälpt Aimbridge Hospitality att uppnå meningsfulla hållbarhetsfördelar samtidigt som de lyckats leverera de resultat och uppfylla de verksamhetsbehov som hotellägarna förväntar sig.


Relaterade framgångshistorier

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade berättelser hittades