Image of large city to use for the 1.5c Climate Commitment Sustainability story.

Ett långtgående nytt klimatåtagande:

Ecolab blir medlem i Business Ambition for 1.5⁰C

Ecolab har anslutit sig till Business Ambition for 1.5⁰C, en grupp stora företag som har gjort ett åtagande att göra vad de kan för att hålla klimatförändringarna vid eller under 1,5 ⁰C över den temperaturnivå som rådde före den industriella revolutionen. Vår målsättning är att halvera våra koldioxidutsläpp senast 2030 och minska vårt nettoutsläpp till noll år 2050.

 Som medlem av Business Ambition ingår Ecolab i en växande grupp av globala företag som tar nästa steg i kampen mot klimatförändringarna. Vi gör detta i början av 2020-talet, som är ett avgörande årtionde när det gäller klimatåtgärder.

För att uppfylla vårt åtagande om 1,5 ⁰C kommer vi att vidta följande åtgärder:

  • Göra hela vår fordonspark elektrisk
  • Gå över till 100 procent förnybar energi i vår globala verksamhet
  • Öka våra insatser inom energieffektivitet på våra anläggningar, kontor och verksamheter runt om i världen
  • Arbeta med våra partner i distributionskedjan för att få dem att anamma liknande ambitiösa klimatmål

Vår målsättning: att halvera företagets koldioxidutsläpp senast 2030 och minska nettoutsläppen till noll år 2050.

wind turbines at sunset

Ecolab bidrar till att öka vår förmåga att stå emot klimatförändringar genom vårt arbete med att hjälpa kunder inom i princip alla branscher, runt om i världen, att minska sin vattenförbrukning. Vattenbrist orsakas främst av befolkningsökning och ekonomisk tillväxt och försvåras markant av klimatförändringar. För många företag upplevs den första negativa effekten av klimatförändringarna i samband med vatten – i form av till exempel torka, översvämningar eller större stormfloder.

”Under 2018 hjälpte vi våra kunder att spara 188 miljarder gallon vatten, (711 miljoner kubikmeter). Företag som minskar sin vattenförbrukning, och som återanvänder och återvinner vatten, ökar sin förmåga att hantera vattenbrist, och därmed klimatförändringar. De minskar dessutom sin inverkan på de samhällen, jordbruksanläggningar och andra företag som utnyttjar samma vattentillgångar.

Eftersom det krävs energi för att använda vatten betyder minskad vattenförbrukning även att man använder mindre energi – vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser hos våra kunder. Genom att samarbeta med Ecolab undvek de 2,4 miljarder pound (1,1 miljoner ton) i växthusgasutsläpp under 2018.

Samtidigt gör vi stadiga framsteg inom våra egna verksamheter. Från och med 2018 kommer 99,4 % av Ecolabs elektricitet i Europa från förnybara källor. Samma år skrev vi också under ett virtuellt köpavtal för energi som kommer att täcka 100 % av vårt elbehov i Nordamerika så snart den vindfarm som avtalet gäller startar produktionen under 2020. Insatser inom energieffektivitet har gjort många anläggningar mer klimatvänliga och de första elektriska Ecolab-fordonen är redan ute på vägarna. Vi kommer nu att globalisera de här satsningarna.

Business Ambition for 1.5⁰C lanserades under 2019, efter publiceringen av 2018 års rapport från FN:s klimatpanel (IPPC), kallad ”Global uppvärmning på 1,5 ⁰C.” I den här rapporten, som grundar sig på den bästa tillgängliga vetenskapen, säger IPCC att en global temperaturökning på 2 grader Celsius (3,6 grader Fahrenheit) över de nivåer som rådde före den industriella revolutionen inte längre anses säker. För att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna måste den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader Celsius (2,7 grader Fahrenheit) eller under.

FN-initiativet Global Compact, en grupp med över 9 500 företag som samarbetar kring att ta fram mer hållbara sätt att göra affärer, grundade Business Ambition år 2019 för att sporra företag att göra vad de kan för att bidra till denna målsättning.

Företag som ansluter sig till Business Ambition for 1.5⁰C åtar sig att sätta vetenskapligt baserade miljömål enligt SBTi-initiativet (Science-Based Targets initiative) och skicka dessa mål till SBTi för utvärdering. SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compact.

Läs mer om hållbarhet på EcolabLäs pressmeddelandet


Liknande berättelser

Besökare som läste den här historien läste även:

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga aktiviteter hittades

Visa alla historier