Ecolabs teknikteam sparar nästan  750 tusen euro åt sminkföretag genom att  introducera rengöringsmedlet Ecolab Maxi


Tillämpning: Blötläggning (blandare, tankar)

Segment: Egenvård (smink)

Utmaning: Att hitta ett alternativt lösningsmedel (för vattenfast mascara och smink med pigment som är svåra att få bort)

Rekommenderad produkt: Maxi

Situationen

En underleverantör som är marknadsledande inom tillverkningen av mascara och baserad i Italien hade problem med att avlägsna vattentålig mascara och pigmenterat smink från sin blandningsutrustning. Företaget, som specialiserar sig på att tillverka färgat smink, behövde hitta ett alternativ till de lösningsmedel man använde för närvarande.

Företaget påverkades av säkerhetsrisker, dels på grund av brandrisken och dels på grund av att operatörerna använde stora mängder lösningsmedel manuellt med begränsat skydd från företagets befintliga personliga skyddsutrustning. Dessutom ökade produktionsvolymerna kraftigt på kort tid när COVID-19 pandemin och dess restriktioner började avta. Kunden behövde snabbt minska stopptiden och öka sin tillverkningskapacitet, någonting som var svårt att uppnå med deras befintliga rutiner. De behövde en effektivare lösning.

Lösningen

Efter en inledande kontakt med Ecolab genomfördes en anläggningsbesiktning för att identifiera värsta möjliga rengöringsscenarier, utvärdera befintliga rengöringsrutiner, samt granska de maskiner som användes i tillverkningen och systemet för avloppsvatten. Granskningen visade Ecolab att de rengöringsmedel som användes bestod mestadels av lösningsmedel (isododekan) och företagets eget råmaterial (myristat). Fem prover på de produkter som var svårast att rengöra testades sedan och rekommendationer för bästa rengöringsrutiner gavs.

Ecolab besökte anläggningen för att hjälpa den att anpassa och utöka de rekommenderade rengöringsrutinerna och kunden implementerade sedan Ecolab Maxi, ett alkaliskt rengöringsmedel utformat för blötläggnings- och skumningstillämpningar inom tillverkning av egenvårds- och sminkprodukter. Maxi är perfekt för vattenbaserad borttagning av fet, vattentålig, pigmenterad smuts i blandare som inte har utformats för CIP-rengöring.

Alla insatser utvärderades tillsammans med QA-chefen för att bedöma vilken stöddokumentation som krävdes och införa en strategi för rengöringsvalidering för utvärdering av rester från rengöringsmedlen.

Resultat

Ecolabs lösning gav optimala rengöringsresultat, ökad säkerhet för operatörerna, minskad stopptid, möjlighet att öka produktionstiden, samt minskad inverkan på andra, efterföljande processer (avyttring av avfall).

Kunden uppskattar att de här förändringarna har lett till imponerande besparingar (mer information till höger). Kunden samarbetar nu med Ecolabs tekniska team för att införa ett nytt CIP-system i avsikt att optimera vatten- och energiförbrukningen ännu mer.

 

Ecolab Maxi Detergent case study statistics.

Ecolab MAXI


Flytande alkaliskt rengöringsmedel med hög halt av ytaktiva medel för blötläggnings- och skumningstillämpningar:

 • Mångsidigt: Lämpligt för användning på äldre utrustning, utformat för både CIP-system och ytrengöring.
 • Effektivt: Dess höga halt av ytaktiva medel gör att Maxi fungerar perfekt som självständigt rengöringsmedel för avlägsnande av organiska och pigmenterade produkter som mascaror, läppstift, foundations, solskyddskrämer med mera.

Så här ger Ecolab mervärde:

Site Surveys Icon

Platsinspektioner

Ecolab erbjuder anläggningsbesiktningar av ett utbildat tekniskt team för att granska nya eller befintliga tillverknings- och rengöringsrutiner.

MERVÄRDE+

 • Tekniska rekommendationer anpassas efter dina viktigaste målsättningar och resultatindikatorer (säkerhet, vattenbesparingar, effektivitet osv.)
 • En formell rapport sammanfattar potentiella besparingar
 • Ger en implementeringsstrategi som minimerar störningar i produktionen

 


Lab Studies Icon

Teknikerbesök och insikter om bästa praxis

Ecolabs tekniska team kan besöka din anläggning för att diskutera och felsöka specifika problem inom just din verksamhet.

MERVÄRDE+

 • Problem inom rengöring och sterilisering
 • Miljöbevakning
 • Införande av ny utrustning
 • Optimering baserat på ekonomiska och miljömässiga mål

 


Disinfection Icon

Strategier för kontamineringskontroll

Ecolabs erfarna GTC-team med mikrobiologer hjälper kunderna att utforma en robust strategi för kontamineringskontroll som omfattar rengöring, desinfektion och dekontaminering.

MERVÄRDE+

 • Hjälp med att utveckla strategier och rutiner som minskar alla identifierade risker
 • Tillgång till stöddokumentation och valideringsinformation efter behov
Validation Icon

Hjälp med validering

Ecolab kan erbjuda hjälp med den komplicerade valideringsprocessen och ändrade kontroller via vägledning och dokumentation.

MERVÄRDE+

 • Vägledning och samordning med ackrediterade testlaboratorier
 • Granskning av utkast till rutiner och resultat
 • Vägledning om skäl till godkännande av tillsynsmyndigheter
 • Erbjuder ett heltäckande valideringspaket för ytor och mikroflora i renrum

 


Dedicated Team Icon

Dedikerat efterlevnadsteam

Ecolab utnyttjar sin branschexpertis för att erbjuda insikter och vägledning om vad som förväntas enligt gällande regelverk, trender och tillgängliga verktyg för att säkerställa regelefterlevnad, samt produktsäkerhet och -kvalitet.

MERVÄRDE+

 • Hjälp att säkerställa efterlevnad av god tillverkningssed för att se till att rengöring och sterilisering uppfyller kraven på produktsäkerhet och -kvalitet
 • Hjälp att implementera valideringsrutiner som uppfyller lagstadgade krav

 


Customer Training icon

Kundutbildning

Ecolabs team består av experter som hjälper dig att implementera, hantera och bibehålla rutiner som uppfyller kraven på kvalitet och regelefterlevnad.

MERVÄRDE+

 • Få användbara strategier om bästa praxis och implementering från erfarna tekniska experter
 • Minska felsökningstiden med support på anläggningen och processutbildning för att snabbt åtgärda problem
Ecolab expert with a client in a manufacturing plant

Begär en kostnadsfri genomgång

Vill du veta hur din anläggning kan bli lika framgångsrik? Begär en kostnadsfri genomgång för att ta reda på hur Ecolab Life Sciences kan hjälpa dig att minska stopptiden och öka produktiviteten genom att optimera dina rengörings- och steriliseringsrutiner.

Relaterade framgångshistorier

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade framgångshistorier hittades.