Maxi Cosmovert products

Maxi Cosmovert

Biologiskt nedbrytbart, flytande, alkaliskt premiumrengöringsmedel för CIP-system i smink- och egenvårdsbranschen. Uppfyller rengöringskraven i Cosmos-standarden med >98 % naturligt baserade ingredienser.

Egenskaper och fördelar

  • Medvetet utformat för att ge fantastiska rengöringsresultat för ekologisk och naturlig kosmetika samt andra produkter som är medelsvåra till svåra att avlägsna, däribland pigmenterat smuts som krämer, salvor, emulsioner och geler
  • Utvecklat för att uppfylla behoven hos tillverkare med höga miljöstandarder som är på jakt efter rengöringsåtgärder som uppfyller kraven för kosmetika som är certifierat naturlig eller ekologisk
  • De ytaktiva ämnena i produkten är biologiskt nedbrytbara i enlighet med kraven i förordning 648/2004/EC för rengöringsmedel
  • Alla ekologiska komponenter avlägsnas effektivt från utloppet med hjälp av en process för spillvattenbehandling