Ecolab Risil Mat barrell

Risil Mat™

Alkaliskt rengöringsmedel som används för att avlägsna besvärliga rester som uppstår vid tillverkning av egenvårdsprodukter och kosmetika. Ecolabs Risil Mat™ innehåller ytaktiva medel, vattenbehandlingsmedel, kelerande medel och dispergeringsmedel och är avsett för användning i CIP-system.


Egenskaper och fördelar

  • Utformat för att avlägsna svårhanterade emulsioner och pigment utan behov av tillsatsmedel.
  • Eliminerar tiden som går åt till att montera ner och manuellt rengöra utrustning när det används i hela CIP-rengöringscykeln.
  • Avlägsnar besvärlig smuts snabbare än andra lösningar och kan snabbt sköljas bort.