COSA™ CIP 90

COSA™ CIP 90

Ecolab COSA™ CIP 90 är ett milt alkaliskt rengöringsmedel med ytaktiva ämnen för CIP-rengöring (Clean In Place) av farmaceutisk bearbetningsutrustning, däribland blandningskranar, vätskebäddar, tankar och lagringskärl. Ecolab COSA CIP 90 har en nästan neutral formula, vilket även möjliggör manuell rengöring.

Egenskaper och fördelar

  • Kraftfull kombination av ytaktiva ämnen och stabiliseringsmedel för bred rengöringskapacitet.
  • Nästan neutral formula som möjliggör dubbel användning för CIP eller manuella tillämpningsområden.
  • Stöds av ett komplett valideringspaket som innehåller teknik för att fastställa godtagbara restnivåer och analytiska metoder för restkvantifiering.