Green Bubbles from Alkaline Cleaner

COSA™ alkaliska rengöringsmedel för läkemedelsapplikationer

Ecobals COSA™alkaliska rengöringsmedel för läkemedelstillverkare är särskilt utformade för att avlägsna rester som är vanligt förekommande i CIP-applikationer, som oljor, fetter, protein och andra organiska material. För pigment och oorganisk smuts kan tillsatsmedel tillföras för att underlätta avlägsnandet. För fetter, oljor och andra vattenavstötande material krävs ytaktiva medel för att bryta ner och emulgera dessa svåravlägsnade ämnen.

Alla alkaliska COSA™-rengöringsmedel stöds av ett komplett valideringspaket som innehåller teknik för att fastställa godtagbara restnivåer och analytiska metoder för restkvantifiering i CIP-applikationer.

Genom att erbjuda ett komplett utbud av alkaliska rengöringsmedel med varierande alkalinitet och ytaktiva medel kan Ecolab hitta rätt produkt för att eliminera även din mest svåravlägsnade smuts utan att skada utrustningen, utsätta personalen för risk eller skapa problem för vattenreningsverket.

2019 Life Sciences Pharmaceutical Brochure

Utforska vårt omfattande utbud av CIP- och COP-rengöringsmedel och -desinfektionsmedel för system för läkemedelstillverkning

Välj mellan alkaliska rengöringsmedel, sura rengöringsmedel, tillsatsmedel och förstärkare, samt desinfektionsmedel som har utformats speciellt för läkemedelskontaktytor i regelbundet kontrollerade och spårbara produktionsanläggningar.

Upptäck hur du kan utveckla ett anpassat program för just din anläggnings specifika behov som uppfyller de senaste regelstandarderna och stöds av våra specialiserade tekniska och valideringsteam.  

Andra alkaliska COSA™-rengöringsmedel för läkemedelsapplikationer

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga erbjudanden hittades

Andra lösningar för läkemedelstillverkning

Läs mer om hur Ecolabs läkemedelstillverkare kan hjälpa din anläggning att skapa säkra, godkända produkter som överträffar standarder, förbättrar operativ effektivitet och hjälper dig att uppnå hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.