COSA™ CIP 96

COSA™ CIP 96

Ecolab COSA™ CIP 96 är ett högalkaliskt rengöringsmedel som är fritt från ytaktiva ämnen men innehåller sekvestreringsmedel och är avsett för användning vid CIP-rengöring av utrustning för läkemedelsbearbetning, inklusive rör, blandare, fluidiserade bäddar, tankar och förvaringsbehållare.

Egenskaper och fördelar

  • Beredning utan ytaktiva ämnen som är enkel att skölja bort.
  • Kemikaliekoncentrationen kan justeras och bevakas via konduktiviteten.
  • Efter tillsats av förstärkningsmedel ur COSA™-sortimentet är COSA™ CIP 96 lämpligt för rengöring av produkter med rester som innehåller fett eller gel.
  • Stöds av ett komplett valideringspaket som innehåller teknik för att fastställa godtagbara restnivåer och analytiska metoder för restkvantifiering.