Klercide UV Validation Torch in use

Desinfektionsvalideringsutrustning för renrum

Att utbilda sig inom kontamineringskontroll är grundläggande för att efterleva standarder om god tillverkningssed. Ecolab erbjuder produkter som effektivt utbildar ny renrumspersonal inom olika typer av kontamineringskontroller och kan användas för att regelbundet testa operatörstekniker för att upprätthålla operativa standarder.
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Life Sciences Pharma Brochure

Hitta dina specifika renrumsbehov med våra heltäckande anläggningslösningar

Vårt erfarna och välutbildade Life Sciences-team erbjuder kompletta rengörings- och desinfektionsprogram, med stöd av den globala ledaren inom sanering,

Utrustning för desinfektionsvalidering

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.