KlerReveal™ Operator Training Kit

KlerReveal™
Operator Training Kit

Ecolabs KlerReveal Operator Training Kit är en metod som ger ett starkt visuellt intryck. Metoden erbjuder stöd för att utbilda personal i korrekt handtvätt, ytrengöring, samt tekniker och föreskrifter för desinfektion av smittämnen med hjälp av artificiell "kontaminering" som syns tydligt i UV-ljus.

Egenskaper och fördelar

Metod som ger ett starkt visuellt intryck och visar hur lätt kontaminering sprids med omedelbara resultat, vilket möjliggör effektiv utbildning. Kan minska risken för kostsamma misstag i produktionen.

Levereras med:

  • UV LED-ljuslåda
  • Handhållen ficklampa KlerReveal™ 4 W
  • KlerReveal™ UV Glow Power och borste
  • KlerReveal™ UV Glow handkräm
  • Väska för att bära ljuslådan
 
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.