Klercide™ UV Validation Torch Torch

Klercide™
UV Validation Torch

Klercide™ UV Validation Torch är en ficklampa som är kompatibel med renrum och lyfter fram osynlig kontaminering på en yta.

 


Egenskaper och fördelar

  • Lämplig för användning i renrum av grad A–D (motsvarande ISO-klass 5–8) och oklassificerade områden
  • Gör osynliga risker synliga
  • Perfekt för snabb bedömning av hur effektiv rengöringen är, samt för att lyfta fram eventuella kontamineringsrisker och möjliggöra omedelbara åtgärder för att minska risker för bearbetningen och/eller produkten
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Klercide UV Validation Torch in use

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.