Klerwipe™ Sporicidal Enhanced Peroxide - Pouch Wipes

Klercide™ Sporicidal Enhanced Peroxide Pouch Wipes – Blended with DI

Unik spordödande effekt med förbättrad säkerhet i impregnerade servetter för små ytor som är redo att användas.

Sterila servetter i polyestercellulosa som impregnerats med Ecolabs unika BPR-godkända blandning av 1,5 % väteperoxid och avjoniserat vatten (DI), en patenterad formel med bevisad desinficeringseffekt, förbättrad säkerhet, utmärkt materialkompatibilitet och användaracceptans.

Viktiga produktspecifikationer

Hand wiping icon

Redo att användas

Servetter med låg partikelhalt och låg ytspänning, vilket säkerställer att desinficeringsmedlet sprids jämnt över ytan och ger enkel, mängdkontrollerad applicering i små utrymmen.

Icon with a checkmark in the center

Det säkrare spordödande medlet

Säkert för miljön – har en unik, biologiskt nedbrytbar formel. Säkert för användarna – inga krav på särskild skyddsutrustning och inga farokvadrater. Säkert för ytor – utmärkt materialkompatibilitet med en rad olika vanliga ytor i renrum.

Shield with a check mark icon

Lättanvänt med BPR-bekräftad effektivitet

Eftersom ett ytaktivt ämne har inkluderats i sammansättningen blir ytkontakten bättre, vilket gör produkten lättare att använda samtidigt som den är effektiv mot svamp, mykobakterier, jäst, virus och bakterisporer och har en svag lukt.

Icon representing promoting

Renrumsklassad steril produktion

Servetterna är tillverkade med Klercide™ Sporicidal Enhanced Peroxide. Biocidblandningen är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld under laminärt flöde av grad A, samt förpackad i ett renrum av grad B. 

Dubbelförpackade i renrum. Alla partier har intyg på analys och sterilitet.

Försäljningsenhet Enhetsstorlek Applikationsområde

20 förpackningar med 15 servetter i påse

200 x 200 mm
För användning på stora och små hårda ytor, inklusive vid materialöverföring

Ta en titt på Klercide™ Sporicidal Enhanced Peroxide RTU och Sporicidal Enhanced Peroxide Mop Wipes om du är intresserad av produkter som är redo att användas.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 


Resultat som gör skillnad

✓ Lättanvänt

Hela Ecolabs renrumsutbud har utformats för att vara intuitivt och göra det enkelt för personal i renrum att följa viktiga protokoll – inklusive de avgörande krav, komplexiteter och utmaningar som gäller för renrumsmiljöer.

✓ Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex™-program löser valideringsutmaningar med en global metod som stöds av dataunderlag och expertis – allt särskilt utformat för renrumsmiljöer. Vi gör det enklare att implementera nya produkter så att du lugnt kan fokusera på kärnverksamheten.

✓ Tillgänglighet du kan lita på

Ecolabs globala tillverknings- och leverantörskedja grundar sig på operativ excellens och våra etablerade leverantörsrelationer, vilket ger våra kunder tillförlitlig tillgång till de produkter de behöver för att följa regelverk och optimera produktionen.

✓ Tillverkade för renrum – i renrum

Alla Ecolabs renrumsprodukter tillverkas i en certifierad renrumsmiljö, vilket säkerställer att de uppfyller eller överträffar de gällande kvalitetsstandarder för sterilitet.

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.