Klercide™ Sporicidal Enhanced Peroxide

Klercide™ Sporicidal
Enhanced Peroxide

Unik spordödande effekt med förbättrad säkerhet.

Unik BPR-godkänd förstärkt blandning av 1,5 % väteperoxid och avjoniserat vatten. Patenterad biologiskt nedbrytbar formel som erbjuder bevisad effekt, ökad säkerhet samt utmärkt materialkompatibilitet och användaracceptans i ett bruksfärdigt format för desinficering av alla typer av ytor.

Viktiga produktspecifikationer

Icon with a checkmark in the center
Det säkrare spordödande medlet
Säkert för miljön – har en unik, biologiskt nedbrytbar formel. Säkert för användarna – inga krav på särskild skyddsutrustning och inga farokvadrater. Säkert för ytor – utmärkt materialkompatibilitet med en rad olika ytor som är vanligt förekommande i renrum.
Shield with a check mark icon

Lättanvänt med BPR-bekräftad effektivitet
Med bättre ytkontakt tack vare det ytaktiva medel som ingår i sammansättningen, vilket gör medlet enkelt att använda samtidigt som det är effektivt mot svampar, mykobakterier, jäst, virus och bakteriesporer och har en svag lukt.

Three diamond shapes icon

Sterilt tillförselsystem
Pumpspraybehållaren har försetts med det patenterade tillförselsystemet SteriShield™, vilket garanterar att innehållet förblir sterilt och förhindrar att luft (eller mikrobiella och kemiska föroreningar) dras tillbaka in i vätskan.

 
Icon representing promoting

Renrumsklassad tillverkning

Biocidblandningen är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld under laminärt flöde av klass A. Alla format är dubbelförpackade i ett renrum av klass B och intyg om analys och steriiitet finns för varje parti.

Försäljningsenhet Applikationsområde
  • 6 pumpsprayflaskor x 1 l
  • 4 flaskor med lock x 5 l
För användning på golv, väggar, hårda ytor och vid materialöverföring

Ta en titt på våra Klerwipe™ Sporicidal Enhanced Peroxide Pouch och Mop Wipes om du är intresserad av bruksfärdiga servetter.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 


Resultat som gör skillnad

✓ Lättanvänt

Hela Ecolabs renrumsutbud har utformats för att vara intuitivt och göra det enkelt för personal i renrum att följa viktiga protokoll – inklusive de avgörande krav, komplexiteter och utmaningar som gäller för renrumsmiljöer.

✓ Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex™-program löser valideringsutmaningar med en global metod som stöds av dataunderlag och expertis – allt särskilt utformat för renrumsmiljöer. Vi gör det enklare att implementera nya produkter så att du lugnt kan fokusera på kärnverksamheten.

✓ Tillgänglighet du kan lita på

Ecolabs globala tillverknings- och leverantörskedja grundar sig på operativ excellens och våra etablerade leverantörsrelationer, vilket ger våra kunder tillförlitlig tillgång till de produkter de behöver för att följa regelverk och optimera produktionen.

✓ Tillverkade för renrum – i renrum

Alla Ecolabs renrumsprodukter tillverkas i en certifierad renrumsmiljö, vilket säkerställer att de uppfyller eller överträffar de gällande kvalitetsstandarder för sterilitet.

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.