Klercide™ Low Residue Quat Concentrate

Klercide™ Low Residue Quat Concentrate

Unik formula som minimerar resterna och sköljfrekvensen.

Effektivisera rengörings- och desinficeringsprotokollen i högklassade renrum och kritiska tillverkningsutrymmen genom att minska sköljfrekvensen med aktiva kvartära ammoniumformler som erbjuder effektiv rengöring och desinficering vid låga koncentrationer.

Viktiga produktspecifikationer

Test tubes icon

Kvartära formler som ger minimala rester

Den aktiva kvartära ammoniummolekylen är effektiv vid låga koncentrationer, vilket ger betydligt mindre uppbyggda rester än andra biocider. Den är även kompatibel med icke korrosiva material och kan därmed användas i de flesta renrum.

Icon with a checkmark in the center

Mindre tidsåtgång och lägre kostnader för rengöring

Bidrar till att minska behovet av ett regelbundet eller dagligt steg för avlägsnande av rester, vilket effektiviserar rengöringsprotokollen genom att minska arbetsinsatsen och tidsåtgången som krävs vid mer frekvent sköljning. Detta gör produkten perfekt för rengöring och desinficering av stora ytor i renrum.  Det här sterila, effektiva dagliga desinficeringskoncentratet  är lätt att använda – utspätt  till ett förhållande på 1:3. Det ger mindre ackumulation av rester på stora ytor.

 
Shield with a check mark icon

Minimera risker kopplade till rester

Den icke-fenoliska formeln har inga varningar och kräver ingen personlig skyddsutrustning när den används enligt instruktionerna på etiketten. Minimal uppbyggnad av rester minskar även halkrisken som kan uppstå vid uppbyggnad av klibbiga rester.

 

Open box icon

Praktisk förpackning

Dubbelförpackade för att effektivisera införsel i andra utrymmen.

Icon representing promoting

Steril produktion

Biocidblandningen är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld under laminärt flöde av grad A i ett renrum av grad B. Varje parti har intyg på analys och sterilitet.

Försäljningsenhet Applikationsområde

4 flaskor x 5 l

För användning på golv, väggar och hårda ytor

Om du är intresserad av produkter som är redo för användning kan du ta en titt på våra Klercide™ Low Residue Quat RTU, Klercide™ Low Residue Quat Unit Dose and Metered Dose Concentrates och Klerwipe™ Low Residue Quat Pouch and Mop Wipes.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 


Resultat som gör skillnad

✓ Lättanvänt

Hela Ecolabs renrumsutbud har utformats för att vara intuitivt och göra det enkelt för personal i renrum att följa viktiga protokoll – inklusive de avgörande krav, komplexiteter och utmaningar som gäller för renrumsmiljöer.

✓ Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex™-program löser valideringsutmaningar med en global metod som stöds av dataunderlag och expertis – allt särskilt utformat för renrumsmiljöer. Vi gör det enklare att implementera nya produkter så att du lugnt kan fokusera på kärnverksamheten.

✓ Tillgänglighet du kan lita på

Ecolabs globala tillverknings- och leverantörskedja grundar sig på operativ excellens och våra etablerade leverantörsrelationer, vilket ger våra kunder tillförlitlig tillgång till de produkter de behöver för att följa regelverk och optimera produktionen.

✓ Tillverkade för renrum – i renrum

Alla Ecolabs renrumsprodukter tillverkas i en certifierad renrumsmiljö, vilket säkerställer att de uppfyller eller överträffar de gällande kvalitetsstandarder för sterilitet.

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.