Klercide™ Low Residue Peroxide – Blended with DI

Klercide™ Low Residue Peroxide – Blended with DI

Lösning som ger låg mängd rester, för proaktiv sporkontroll i renrum.

En tillförlitlig, steril spordödande desinficeringslösning för olika ytor, utformad för att kontrollera de flesta föroreningsrisker, däribland bakteriella sporer. Den lättanvända och effektiva pumpspraybehållaren ger garanterad sterilitet och är utrustad med det patenterade systemet SteriShield™ Delivery System. Finns även i en flaska på 5 l med lock.

Viktiga produktspecifikationer

Test tubes icon

Jämn effektivitet

Särskilt utformat för användning i renrum och andra kontrollerade utrymmen där det är viktigt att använda produkter som som lämnar låga mängder rester. En steril väteperoxidlösning blandad med avjoniserat vatten som ger liten mängd rester och endotoxiner. Finns i pumpsprayflaska på 1 l och en behållare på 5 l med lock. Produkten är ett sterilt, spordödande medel som är redo att användas och lämnar väldigt lite rester, för små och stora ytor.  

 
Shield with a check mark icon

Få rester, ingen sköljning

Formeln som lämnar efter sig lite rester möjliggör mycket effektiv desinficering utan behov av avtorkning med alkohol eller vatten efteråt, vilket effektiviserar rengörings- och desinficeringsprotokollen.

Three diamond shapes icon

Sterilt tillförselsystem

Pumpspraybehållaren har det patenterade tillförselsystemet SteriShield™ (SDS), vilket ger sterilitetssäkring för innehållet i flaskan genom att bilda en fullständig tätning som förhindrar att luft (samt mikrobiologiska eller kemiska föroreningar) dras tillbaka in i flaskan.

Open box icon

Format som är redo att använda

Bekvämt och effektivt pumpsprayformat som är redo att använda och utformat för att minska tidsåtgång och kostnad för regelbunden rengöring och avlägsnande av rester.

Icon representing promoting

Steril produktion i renrumsklass

Biocidblandningen är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld under laminärt flöde av klass A samt dubbelförpackad i ett renrum av klass B. Varje parti har intyg på analys och sterilitet.

Försäljningsenhet Applikationsområde
  • 6 pumpsprayflaskor x 1 l
  • 4 flaskor med lock x 5 l
För användning på golv, väggar och hårda ytor samt för desinficering vid överföring

Om du är intresserad av servetter som är redo att användas kan du ta en titt på våra Klerwipe™ Low Residue Peroxide Pouch och Mop Wipes.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 


Resultat som gör skillnad

✓ Lättanvänt

Hela Ecolabs renrumsutbud har utformats för att vara intuitivt och göra det enkelt för personal i renrum att följa viktiga protokoll – inklusive de avgörande krav, komplexiteter och utmaningar som gäller för renrumsmiljöer.

✓ Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex™-program löser valideringsutmaningar med en global metod som stöds av dataunderlag och expertis – allt särskilt utformat för renrumsmiljöer. Vi gör det enklare att implementera nya produkter så att du lugnt kan fokusera på kärnverksamheten.

✓ Tillgänglighet du kan lita på

Ecolabs globala tillverknings- och leverantörskedja grundar sig på operativ excellens och våra etablerade leverantörsrelationer, vilket ger våra kunder tillförlitlig tillgång till de produkter de behöver för att följa regelverk och optimera produktionen.

✓ Tillverkade för renrum – i renrum

Alla Ecolabs renrumsprodukter tillverkas i en certifierad renrumsmiljö, vilket säkerställer att de uppfyller eller överträffar de gällande kvalitetsstandarder för sterilitet.

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.