Klercide™ Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

Klercide™ Low Residue Quat Metered Dose Concentrate

Ett bredverkande desinfektionsmedel som lämnar få rester.

Ett desinfektionskoncentrat för dagligt bruk som kan spädas till 1:49 och ger låg ansamling av rester på större ytor.

Viktiga produktspecifikationer

Test tubes icon

Bredverkande effekt

Metered Dose-koncentratet kan användas för sterilisering och desinficering, samt som svampdödande medel (beroende på utspädning) på hårda, icke-porösa ytor – utformat för användning i renrum, kritiska tillverkningsmiljöer och andra kontrollerade utrymmen.

Icon with a checkmark in the center

Kvartära formler som ger minimala rester

Den aktiva kvartära ammoniummolekylen är effektiv i låga koncentrationer och ger betydligt mindre restansamling än andra biocider. Den är icke-frätande på de flesta ytmaterial som förekommer i renrum.
Shield with a check mark icon

Enkel och effektiv daglig desinficering

Ett lättanvänt, sterilt desinfektionskoncentrat för dagligt bruk som kan spädas till 1:49 och ger låg ansamling av rester på större ytor.

Icon representing promoting

Steril produktion

Biocidblandningen är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld under laminärt flöde av grad A i ett renrum av grad B. Varje parti har intyg på analys och sterilitet.

 
Försäljningsenhet Applikationsområde
2 flaskor med lock x 5 l
För användning på golv, väggar, hårda ytor och vid materialöverföring

Se Klercide™ Low Residue Quat RTU, Klercide™ Low Residue Quat Unit Dose, Klercide™ Low Residue Quat Concentrate och Klerwipe™ Low Residue Quat Pouch and Mop Wipes om du är intresserad av bruksfärdiga produkter.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 


Resultat som gör skillnad

✓ Lättanvänt

Hela Ecolabs renrumsutbud har utformats för att vara intuitivt och göra det enkelt för personal i renrum att följa viktiga protokoll – inklusive de avgörande krav, komplexiteter och utmaningar som gäller för renrumsmiljöer.

✓ Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex™-program löser valideringsutmaningar med en global metod som stöds av dataunderlag och expertis – allt särskilt utformat för renrumsmiljöer. Vi gör det enklare att implementera nya produkter så att du lugnt kan fokusera på kärnverksamheten.

✓ Tillgänglighet du kan lita på

Ecolabs globala tillverknings- och leverantörskedja grundar sig på operativ excellens och våra etablerade leverantörsrelationer, vilket ger våra kunder tillförlitlig tillgång till de produkter de behöver för att följa regelverk och optimera produktionen.

✓ Tillverkade för renrum – i renrum

Alla Ecolabs renrumsprodukter tillverkas i en certifierad renrumsmiljö, vilket säkerställer att de uppfyller eller överträffar de gällande kvalitetsstandarder för sterilitet.

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.