Ecolab Klercide™ Low Residue Quat UDC

Klercide™ Low Residue Quat – koncentrat för enhetsdos (blandat med WFI)

Unik formula som minimerar resterna och sköljfrekvensen.

Effektivisera rengörings- och desinfektionsprotokollen i renrum och kritiska tillverkningsmiljöer genom att minska sköljfrekvensen med aktiva kvartära ammoniumformler som ger effektiv rengöring och desinfektion vid låga koncentrationer.

Viktiga produktspecifikationer

Test tubes icon

Kvartära formler som ger minimala rester

Den aktiva kvartära ammoniummolekylen är effektiv i låga koncentrationer och ger betydligt mindre restansamling än andra biocider. Den är icke-frätande på de flesta ytmaterial som förekommer i renrum.

 
Clock Icon

Mindre tidsåtgång och lägre kostnader för rengöring och desinfektion

Bidrar till att minska behovet av ett regelbundet eller dagligt steg för avlägsnande av rester, vilket effektiviserar rengöringsprotokollen genom att minska arbetsinsatsen och tidsåtgången som krävs vid mer frekvent sköljning. Detta gör produkten perfekt för rengöring och desinficering av stora ytor i renrum. Detta sterila, effektiva desinfektionsmedelskoncentrat för daglig användning är enkelt att använda – varje dos på 100 ml blir 5 liter färdigt desinfektionsmedel. Det ger mindre ackumulation av rester på stora ytor.

Icon representing promoting

Minimera risker kopplade till rester

Den icke-fenoliska formeln har inga varningar och kräver ingen personlig skyddsutrustning när den används enligt instruktionerna på etiketten. Den minimala restmängden minskar även risken att halka och ramla på grund av ansamlade klibbiga rester.

Three diamond shapes icon

Steril produktion

Biocidblandningen är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld under laminärt flöde av grad A samt dubbelförpackad i grupper om 5 i ett renrum av grad B. Varje parti har intyg på analys och sterilitet.

Försäljningsenhet Applikationsområde

50 flaskor x 100 ml*
*Flaskorna har en volym på 150 ml men innehåller 100 ml vätska för enkel utspädning.

För användning på golv, väggar och hårda ytor.

Om du är intresserad av bruksfärdiga produkter kan du ta en titt på Klercide™ Low Residue Quat RTU, Klercide™ Low Residue Quat Metered Dose, Klercide™ Low Residue Quat Concentrate och Klerwipe™ Low Residue Quat Pouch and Mop Wipes.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 


Resultat som gör skillnad

✓ Lättanvänt

Hela Ecolabs renrumsutbud har utformats för att vara intuitivt och göra det enkelt för personal i renrum att följa viktiga protokoll – inklusive de avgörande krav, komplexiteter och utmaningar som gäller för renrumsmiljöer.

✓ Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex™-program löser valideringsutmaningar med en global metod som stöds av dataunderlag och expertis – allt särskilt utformat för renrumsmiljöer. Vi gör det enklare att implementera nya produkter så att du lugnt kan fokusera på kärnverksamheten.

✓ Tillgänglighet du kan lita på

Ecolabs globala tillverknings- och leverantörskedja grundar sig på operativ excellens och våra etablerade leverantörsrelationer, vilket ger våra kunder tillförlitlig tillgång till de produkter de behöver för att följa regelverk och optimera produktionen.

✓ Tillverkade för renrum – i renrum

Alla Ecolabs renrumsprodukter tillverkas i en certifierad renrumsmiljö, vilket säkerställer att de uppfyller eller överträffar de gällande kvalitetsstandarder för sterilitet.

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.