Klercide™ Sporicidal Low Residue Peroxide – Blended with WFI

Klercide™ Sporicidal Low Residue Peroxide – Blended with WFI

En blandning av 6 % högkoncentrerad väteperoxid och vatten för injektion (Water for Injection, förkortat WFI). Ecolab Klercide™​​​​​​​ Sporicidal Low Residue Peroxide har specialdesignats för utrymmen som kräver ett säkert spordödande medel med små restmängder. Biocidblandningen är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld under laminärt flöde av klass A och trippelförpackad i ett renrum av klass B/ISO klass 5.

OBS! Denna produkt är inte registrerad som ett spordödande medel eller desinfektionsmedel i Nordamerika.

Egenskaper och fördelar

  • Användning: Daglig desinfektion av större och mindre ytor, inklusive, men inte begränsat till, kontaktytor på produkter och desinfektion av smittoämnen.
  • Effektivitet: Bakteriedödande, jästdödande, svampdödande, virusdödande och spordödande
  • Rester: Produkt med lägre restprofil. Garanterad endotoxinnivå på <0,25eu>
  • Format: Pumpsprayen har ett patenterat SteriShield™-tillförselsystem som säkerställer att innehållet är sterilt och förblir sterilt under hela användningen. Finns tillgänglig som pumpspray och i en behållare med lock. Alla format trippelförpackas.
  • Kompatibilitet: Kan användas på en mängd olika renrumsytor och tillsammans med Klercide™- och Klerwipe™-produkterna.
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.