Dekontaminering för sjukhusapotek och beredningsverksamheter

Dekontaminering för sjukhusapotek och beredningsverksamheter

För att säkerställa säkerheten och kvaliteten hos sina läkemedel väljer många sjukhus att själva bereda dem på plats. Men effektiviteten och säkerheten hos ett läkemedel kan påverkas om föroreningar är närvarande under beredning och förpackning.

Ecolabs Bioquell-lösningar ger dig möjlighet att utföra biologisk dekontaminering av exponerade ytor på ditt sjukhusapotek, inklusive arbetsstationer, renrum, lagringsutrymmen och slussar. Du kan även bereda läkemedel i ett isolatorsystem som Bioquell Qube, som är en aseptisk bearbetningsmiljö av ISO klass 5 och innehåller automatiserad dekontamineringsteknik.


Skäl att välja Bioquells 

Varför bör du använda Bioquells lösningar för biologisk dekontaminering vid läkemedelsberedning?

Bioquell Image

Bioquell erbjuder inneslutna system med inbyggd biologisk dekontaminering med väteperoxidånga, som kan användas för både steril och icke-steril beredning. Vid beredning av hälsofarliga eller cytotoxiska läkemedel kan systemet isoleras och köras vid negativt tryck.

Bioquell Image

Oavsett om du arbetar med hälsofarliga läkemedel eller steril beredning måste du efterleva standarder som USP 797 och USP 800. Bioquell erbjuder lösningar för biologisk dekontaminering som gör det enkelt att efterleva lagstadgade krav. Utför biologisk dekontaminering av flera rum och olika typer av utrustning på apoteket.

Ecolab Bioquell Qube, front facing, open with gloves

Att använda utomstående leverantörer för beredning av läkemedel snarare än att bereda dem på plats kan ofta leda till minskad kontroll över kvaliteten, längre väntetider och högre kostnader. Detta är särskilt vanligt när stora mängder läkemedel behandlas. Med Bioquells inneslutna aseptiska isolator, Bioquell Qube, kan du bereda läkemedel på plats och spara både tid och pengar.

Bioquell Image

Ett läkemedels verkan kan försvagas av undermåliga förhållanden på apoteket. Bioquell-utrustningen ger dig möjlighet att bereda läkemedel på ett säkert sätt, i en miljö som är fri från biologisk kontaminering.

Osäker på vilken typ av Bioquell-system du behöver? Kontakta oss. Vi kan skräddarsy en lösning för biologisk dekontaminering efter behoven på ditt apotek.  

Bioquell BQ-50

Om förångad väteperoxid

Under en biologisk dekontamineringscykel fyller Bioquell-tekniken ett slutet utrymme med 35-procentig väteperoxidånga. På bara en cykel ger den här ångan en 6-logaritmisk spordödande effekt på de ytor som exponeras. Till skillnad från kemiska steriliseringsmedel som kan lämna giftiga rester bryts väteperoxid ner till vatten och syre så snart den biologiska dekontamineringscykeln och ventileringen har slutförts.

Doctor working on a sensitive equipment in a cleanroom

Använd även på känslig elektronik och utrustning

Vår väteperoxidånga är tuff mot mikrobiologiska ytföroreningar, men varsam mot elektronik och utrustning. Till skillnad från spreja-och-torka-metoder krävs inga ytterligare steg för att avlägsna rester. Bioquell är perfekt när du behöver kontaminera platser där det finns utrustning som är besvärlig att rengöra biologisk​​​​​​​t. Innan du använder Bioquell på elektronisk utrustning bör du kontakta tillverkaren och kontrollera att detta är tillrådligt.

Program, produkter, utrustning och tjänster

Utforska våra erbjudanden för tillverkning och beredning av läkemedel