Vi samarbetar för att göra världen renare, säkrare och sundare -
och hjälper kunderna att lyckas samtidigt som de skyddar sina anställda och viktiga resurser.

Människors hälsa

Vi hjälper människor att frodas genom att skydda deras hälsa, livsmedlen de äter och platserna där de lever och arbetar.

Jordens hälsa

Vi hjälper planeten att blomstra genom att skydda jordens klimat och dess viktigaste resurs: vatten.

Företagens hälsa

Vi hjälper företag att blomstra genom att skydda deras rykte och resultat.

Senaste nytt

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga nyheter hittades.

Senaste nytt

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga aktiviteter hittades

Vi skyddar det som är viktigt.

Ecolab samarbetar med kunder i fler än 40 branscher för att bidra till förbättrad operativ effektivitet, säkerhet, hållbarhet, produktkvalitet och nöjda gäster.

Ecolabs sjukvårdslösningar

Ecolabs program bemöter viktiga frågor som påverkar patientutfallen och sjukhusets ekonomiska resultat. Våra program kan bidra till att optimera omhändertagandet av patienter, öka effektiviteten på hela sjukhuset, ge nöjdare patienter och medarbetare, samt till att ge sjukhuset rykte om sig att erbjuda kvalitet inom sina verksamhetsområden.

Mer

En programmatisk metod för infektionskontroll på sjukhus

Standardisering, kontinuitet och effektivitet

Ecolab strävar efter att hjälpa sjukvårdssystem och sjukhus att uppnå kliniskt, driftsmässigt och ekonomiskt värde via en programmatisk metod för rengöring på sjukhus som utnyttjar repeterbara​​​​​​​ och mätbara arbetsflöden. Våra standardiserade processer och digitala kontrollpaneler ger insikter som kan omsättas i handling och möjligheter till korrigerande åtgärder som bidrar till att sänka kostnaderna och minska ineffektiviteterna kopplade till infektioner, samtidigt som marginalerna förbättras och både patienter och personal skyddas.

Illustration of healthcare providers caring for patient in hospital and maintaining cleanliness standards.

Insikter om sjukvård

Artiklar som valts ut av Ecolabs sjukvårdsteam

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade insikter om sjukvård hittades.

Framgångshistorier från kunder

Vi samarbetar med kunder för att lösa deras största utmaningar

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga framgångshistorier hittades.

Ecolab Global Intelligence Center för pappersbruk

Nalco Waters kunder i pappersbranschen kan känna sig trygga i vetskapen att de övervakas 24/7 med vår tjänst Ecolab Global Intelligence Center När ett problem uppstår på bruket fungerar vår SAC-tjänst som ett extra skyddslager som erbjuder systemövervakning dygnet runt och bidrar till att kundernas verksamhet fungerar smidigt.

Nalco Waters EGIC varnar lokala team när nivåerna i pannor är låga. På så sätt kan vi felsöka på distans tillsammans med kunden och snabbt återställa nivåerna till de normala.

Program inom gruvdrift och anrikning

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med program i fokus hittades

Ecolabs sjukvårdslösningar i fokus

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med lösningar i fokus hittades.

Lösningar inom skadedjursbekämpning i fokus

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med lösningar i fokus hittades.

Vattenbehandlingslösningar i fokus

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med lösningar i fokus hittades.