CLEEN Validation Module Screenshot

Valideringsmodulen CLEEN

En smart lösning utformad för att effektivisera, automatisera och standardisera rengöringsvalidering för organisationer inom Life Sciences.

Modernizing Cleaning Validation e-Book

Modernisering av rengöringsvalidering

I takt med att rengöringsvalidering blir dyrare, mer tidskrävande och mer komplext skapar kloka Life Science-företag en konkurrensfördel genom att använda smartare metoder för rengöringsvalidering.

Modernisera rengöringsvalideringen med smart automatisering

Lägg till en beskrivning och SEO-underrubrik här

Certificate Icon

Säkerställ att valideringen följer reglerna

Med vägledning kring regelefterlevnad som uppdateras löpande och Ecolabs djupgående expertis får du hjälp i appen när du utformar egna rengöringsvalideringar. Beräkna automatiskt överföringsgränser och produktrankningar för värsta möjliga scenario och utnyttja automatiska efterlevnadskontroller för CHT/DHT.

Time Clock Icon

Snabbare omvalidering

Få dynamiska varningar när en förändring i verksamheten kräver omvalidering – plus automatiskt genererade nya dokument som ska granskas.

Stack of papers icon

Var redo för granskning

Generera valideringsrapporter automatiskt och spara all information som behövs i den inbyggda granskningsportalen för omedelbar åtkomst. På så sätt är ni alltid redo för granskningar med minsta möjliga administrativa arbete.

Viktiga funktioner inom rengöringsvalidering

 • Befintlig valideringsvägledning
  Kör valideringsberäkningar omedelbart och generera nya valideringsprotokoll automatiskt för att öka takten i arbetsflöden för rengöringsvalidering markant och göra det lättare att hålla jämna steg med de senaste regelverken.
 • Heltäckande digital verifieringskedja
  Var redo för en inspektion när som helst med omedelbar åtkomst till allt stödmaterial som kan efterfrågas – och känn dig helt trygg med dataintegriteten.
 • Automatiserade varningar
  Påskynda granskningen av rengöringsvalidering och få omedelbart aviseringar när ett nytt dokument är redo för granskning eller när en validering krävs.
 • Riskbaserade (och värsta fall) rekommendationer
  Få rekommendationer för att ligga steget före vanliga eller nya problem och skapa ett modernt, riskbaserat produktsäkerhets- och kvalitetsprogram.


Driftklara dataanslutningar och snabba integreringar

ERP | QMS | LMS | DMS | SSO | EM


Säkerhetscertifieringar och regelefterlevnad

Skalbar molninfrastruktur som följer reglerna

GxP-efterlevande, ISO 27001-certifierat
datacenter

 • Datacenter certifieras av 3:e parts revisorer med avseende på ISO 9001:2015, ISO 27001
 • GxP-riktlinjer är tillgängliga och implementerade

SSO och LDAP

 • Samlad inloggning (SSO) och LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ger möjlighet att autentisera användare i systemen
 • Kan konfigureras av kundens IT-team

Sårbarhetsbedömning och
genomslagstestning

 • Regelbunden VAPT
 • Utförs av en certifierad 3:e part
 • Resultaten delas med kunder på begäran

Komplett datakryptering
för virtuella datorer

 • Kryptering med PMK på serversidan
 • Data som skickas till eller från Leucine skyddas med 256-bitars kryptering under överföring

Lista med tillåtna domäner

 • Tillåt eller blockera domäner som kan komma åt plattformen
 • Konfigureras av kundens IT-team
FDA 21 CFR Partt 11 Compliance logo

Säkerhetskopiering och haveriberedskap

 • Dagliga säkerhetskopior tillgängliga
 • Regioner för haveriberedskap
 • Kompletta och inkrementella säkerhetskopior


Relaterade Life Sciences-lösningar

Ecolab-plattformen CLEEN kompletterar smidigt Ecolabs stora portfölj med beprövade lösningar och innovativa kemikalier för en rad olika tillverkningsområden inom Life Sciences.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.