Cleen software image, Life sciences images for web pages

CLEEN från Ecolab: digitalt förbättrad rengöring och validering

Skydda kvaliteten. Säkerställ regelefterlevnad. Öka produktiviteten.

Modernizing Cleaning Validation e-Book

Modernisering av rengöringsvalidering

I takt med att rengöringsvalidering blir dyrare, mer tidskrävande och mer komplext skapar kloka Life Science-företag en konkurrensfördel genom att använda smartare metoder för rengöringsvalidering.

Vad är CLEEN?

CLEEN från Ecolab är en digital plattform som har utformats för att omvandla hur Life Sciences-organisationer hanterar verksamhetskritiska rutiner – från validering och processdesign till att skydda dataintegriten och främja operativ excellens.

CLEEN eliminerar teamens beroende av papper och erbjuder revolutionerande fördelar med digitala lösningar i hela leveranskedjan, med fokus på rengöringsvalidering och SOP-efterlevnad.

Clipboard Icon

Minska efterlevnadsriskerna

Stärk valideringsprogrammet med smarta rekommendationer och vägledning kring regelkrav inom Life Sciences.


Minska de dagliga efterlevnadsriskerna med digitaliserade processförreglingar, realtidsinsikter om operatörsåtgärder, samt analysdrivna kontrollpaneler och varningar om vanliga problem.

Checkmark on a shield icon

Främja kvaliteten

Digitalisera arbetsflöden och utnyttja realtidsanalyser för att identifiera ineffektivitet och förbättringsmöjligheter.


Påskynda rengöringsvalideringen och minska omställningstiderna samtidigt som resursutnyttjandet för rengöring minskas och medarbetarna som normalt sköter detta kan fokusera på andra uppgifter som ger mervärde.

Arrows pointing up with a $ symbol

Öka intäkterna

Påskynda regelmässiga omställningar och öka utrustningens tillgänglighet med upp till 8 %, vilket ger en viktig ökning av produktionskapaciteten.


Utnyttja smidiga omställningsprotokoll för att få ut nya produkter på marknaden snabbare och enklare utnyttja nya affärsmöjligheter.


Digitalisera er strategi för rengöringsvalidering med CLEEN


Livscykeln för CLEEN

Laptop computer


Digitalt förbättrad rengöring och validering

Utforma ett vetenskapsbaserat rengörings- och valideringsprogram som bygger på bästa praxis och utnyttjar de expertråd som finns inbyggda i CLEEN-plattformen och möjligheten att begära hjälp från Ecolabs experter – ett program som bemöter era tuffaste utmaningar, samtidigt som det uppfyller högsta standard vad gäller prestanda, kvalitet och säkerhet.

Clipboard with checkmark


Automatisera och påskynda arbetsflöden för rengöringsvalidering

Genomför enkelt valideringar som uppfyller reglerna på en tredjedel av tiden genom att utnyttja det dynamiska protokollverktyget för rengöringsvalidering, de automatiserade beräkningarna och den inbyggda expertvägledningen i CLEEN för att ta itu med era största utmaningar och uppfylla regelverken för kvalitet, säkerhet och prestanda.

Gears with arrows


Digitalisera processer för att skapa effektiva arbetsrutiner som uppfyller reglerna

Skapa högautomatiserade, självkontrollerande arbetsflöden med hjälp av digitala loggar med stegvisa anvisningar och processförreglingar för att säkerställa regelefterlevnad i samband med SOP.

Up arrow with mag glass


Känn dig helt trygg med insyn och kontroll i realtid

Skapa omfattande databevakning för valideringsarbetsflöden och processkörning, med övervakning i realtid, varningar och efterlevnadshantering som nås från valfri plats. Kontrollpanelerna i CLEEN visar snabbt vad du behöver veta – viktiga nyckeltal för kvalitet, prestanda och efterlevnad – så att du kan fokusera på undantagen och åtgärder som gör skillnad.

Chart with Dollar sign


Utnyttja analysinsikter för att förbättra prestandan, effektiviteten och flexibiliteten

Använd den data som genereras av de digitala arbetsflödena och dra nytta av de avancerade analysverktygen. Använd CLEEN för att jämföra resultaten med branschstandarder, samt för att identifiera trender och möjligheter att öka produktionen samtidigt som kvaliteten säkerställs. Utnyttja Ecolabs expertis för att skapa skräddarsydda protokoll för rengöringsvalidering och utforma innovativa lösningar som ger kontinuerlig förbättring av såväl prestandan som effektiviteten.

CLEEN Work Instructions Screenshot

CLEEN med digital loggbok

Digitalisera SOP för att främja prestanda och regelefterlevnad.

CLEEN Validation Module Screenshot

Valideringsmodulen CLEEN

Modernisera rengöringsvalideringen med smart automatisering.


Driftklara dataanslutningar och snabba integreringar

ERP | QMS | LMS | DMS | SSO | EM


Säkerhetscertifieringar och regelefterlevnad

Skalbar molninfrastruktur som följer reglerna

GxP-efterlevande, ISO 27001-certifierat
datacenter

 • Datacenter certifieras av 3:e parts revisorer med avseende på ISO 9001:2015, ISO 27001
 • GxP-riktlinjer är tillgängliga och implementerade

SSO och LDAP

 • Samlad inloggning (SSO) och LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ger möjlighet att autentisera användare i systemen
 • Kan konfigureras av kundens IT-team

Sårbarhetsbedömning och
genomslagstestning

 • Regelbunden VAPT
 • Utförs av en certifierad 3:e part
 • Resultaten delas med kunder på begäran

Komplett datakryptering
för virtuella datorer

 • Kryptering med PMK på serversidan
 • Data som skickas till eller från Leucine skyddas med 256-bitars kryptering under överföring

Lista med tillåtna domäner

 • Tillåt eller blockera domäner som kan komma åt plattformen
 • Konfigureras av kundens IT-team
FDA 21 CFR Partt 11 Compliance logo

Säkerhetskopiering och haveriberedskap

 • Dagliga säkerhetskopior tillgängliga
 • Regioner för haveriberedskap
 • Kompletta och inkrementella säkerhetskopior


Relaterade Life Sciences-lösningar

Ecolab-plattformen CLEEN kompletterar smidigt Ecolabs stora portfölj med beprövade lösningar och innovativa kemikalier för en rad olika tillverkningsområden inom Life Sciences.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.