CLEEN Work Instructions Screenshot

CLEEN med digital loggbok

En särskilt framtagen digital loggbok för tillverkningsverksamhet inom Life Sciences som går bortom den vanliga loggboken och snabbt omvandlar alla processer till ett självkontrollerande digitalt arbetsflöde med en omfattande verifieringskedja som ger tillförlitligt dataskydd.

Modernizing Cleaning Validation e-Book

Modernisering av rengöringsvalidering

I takt med att rengöringsvalidering blir dyrare, mer tidskrävande och mer komplext skapar kloka Life Science-företag en konkurrensfördel genom att använda smartare metoder för rengöringsvalidering.

Digitalisera viktiga arbetsflöden för att främja prestanda och regelefterlevnad

Lägg till en beskrivning och SEO-underrubrik här

Two persons with a shield with a checkmark icon

Framtvinga SOP-efterlevnad via design

Digitalisera processerna på hela anläggningen för att möjliggöra prestandabevakning i realtid, anpassa samverkande åtgärder och skapa självkontrollerande arbetsflöden som säkerställer efterlevnad.

Checkmark in a seal icon

Proaktiv regelefterlevnad

Digitalisering av processer och tillhörande dokumentation ger teamet flera viktiga fördelar – från insikter i realtid och efterlevnadsövervakning för steg som har vidtagits i samband med en process till varningar som flaggar nya granskningar av undantag och problem som uppstår.

Gear icon with arrows circling around it

Optimera verksamheten

Använd benchmarking och inbyggda analyser för att hitta möjligheter att förbättra verksamheten genom att minska stopptiden, förbättra tillgängligheten för utrustning och effektivisera utrustningsanvändningen.


Få bättre data, minska riskerna, bevaka parametrar med CLEEN

Viktiga loggboksfunktioner

 • Processverktyg utan kod
  Uppdatera och hantera SOP utan att behöva ta hjälp av en utvecklare eller teknisk CLEEN-expert.
 • Självkontrollerande digitala arbetsflöden
  Integrera efterlevnadssäkring i digitala processer med hjälp av automatiserade samverkande åtgärder som främjar SOP-efterlevnad.
 • Heltäckande digital verifieringskedja
  Generera automatiskt dokumentation och rapporter som kommer att efterfrågas under en inspektion – med tillförlitligt dataskydd.
 • Automatiserade varningar och granskning av undantag
  Granska rapporter upp till 90 % snabbare för att förebygga potentiella produktionsavbrott. Granska undantag och hitta risker omedelbart så att de kan åtgärdas utan dröjsmål.
 • Digital benchmarking
  Sätt rengörings-SOP och verksamhetsresultat i sitt sammanhang med hjälp av jämförelser inom organisationen, över tid och mot branschstandarder. Identifiera möjligheter och nya problem för att skydda kvaliteten och öka prestandan.


Driftklara dataanslutningar och snabba integreringar

ERP | QMS | LMS | DMS | SSO | EM


Säkerhetscertifieringar och regelefterlevnad

Skalbar molninfrastruktur som följer reglerna

GxP-efterlevande, ISO 27001-certifierat
datacenter

 • Datacenter certifieras av 3:e parts revisorer med avseende på ISO 9001:2015, ISO 27001
 • GxP-riktlinjer är tillgängliga och implementerade

SSO och LDAP

 • Samlad inloggning (SSO) och LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ger möjlighet att autentisera användare i systemen
 • Kan konfigureras av kundens IT-team

Sårbarhetsbedömning och
genomslagstestning

 • Regelbunden VAPT
 • Utförs av en certifierad 3:e part
 • Resultaten delas med kunder på begäran

Komplett datakryptering
för virtuella datorer

 • Kryptering med PMK på serversidan
 • Data som skickas till eller från Leucine skyddas med 256-bitars kryptering under överföring

Lista med tillåtna domäner

 • Tillåt eller blockera domäner som kan komma åt plattformen
 • Konfigureras av kundens IT-team
FDA 21 CFR Partt 11 Compliance logo

Säkerhetskopiering och haveriberedskap

 • Dagliga säkerhetskopior tillgängliga
 • Regioner för haveriberedskap
 • Kompletta och inkrementella säkerhetskopior


Relaterade Life Sciences-lösningar

Ecolab-plattformen CLEEN kompletterar smidigt Ecolabs stora portfölj med beprövade lösningar och innovativa kemikalier för en rad olika tillverkningsområden inom Life Sciences.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.