Shopping Mall Image

Program för lokalvård

Vårt skräddarsydda program för lokalvård möjliggör högsta möjliga hygienstandard och efterlevnad av lagstiftning samtidigt som det bygger upp förtroende och trygghet bland anställda och de som befinner sig i byggnaden. Vår heltäckande metod omfattar produkter med beprövad effektivitet, omfattande support samt service och personalutbildning av högsta klass.

Vi möjliggör nödvändiga insatser som främjar ekonomisk utveckling

Du har lovat dina kunder att erbjuda rena, säkra och inbjudande miljöer inom en rad olika kundsegment. Förväntningarna, standarderna och riskerna ni står inför har aldrig varit större. Att bygga upp och skydda era kunders rykten och som ledare tillhandahålla dessa förbättrade upplevelser kräver en proaktiv metod. Att bibehålla högre effektivitetsstandarder och enhetlighet bidrar till att minska riskerna och skydda anläggningarna och de som vistas i dem, samtidigt som ni levererar mätbara resultat. 


Lösningar som stöder lokalvård på er anläggning

MAXX2 lokalvårdsprodukter

Vårt högpresterande rengöringssortiment som kräver mindre personlig skyddsutrustning.

Electrostatic Spraying 101 Overview

Program för elektrostatisk sprutning

Ecolab erbjuder desinficeringslösningar och utrustning som hjälper dig att förstöra eller oåterkalleligt inaktivera bakterier och virus.

A person washing their hands showing us personal hand hygiene

Handhygienprogrammet Nexa

Att tvätta händerna är en av de första försvarsmekanismerna för att förhindra att infektioner och livsmedelsburna sjukdomar sprids.


Resurser för att driva nödvändiga insatser och stötta din organisation​

Ecolab Facility Care Brochure

Broschyr om lokalvård

Se vår omfattande broschyr om lokalvård

Ecolab Facility Care Checklists

Checklistor

Ladda ner och använd vår checklista som har skräddarsytts för ditt kundsegment och hjälper dig att säkerställa en ren och säker verksamhet.

Lady using Computer

Ecolabs resursportal

Resurser och rekommenderad bästa praxis för att tillhandahålla renare, säkrare och mer inbjudande miljöer som främjar förtroende.

Var redo. Skydd börjar med förebyggande.

Ecolab (ECL) är en pålitlig partner på nästan tre miljoner kommersiella kundplatser och är världsledande inom vatten-, hygien- och infektionsförebyggande lösningar och tjänster som skyddar människor och viktiga resurser. Vi erbjuder en rad lösningar för att hålla verksamheten ren, säker och hälsosam, däribland handhygienprogram, rengörings- och desinficeringsprogram, utbildning och mer.

FRS Covid page image

Coronaviruset (COVID-19)

Som svar på COVID-19-pandemin har Ecolabs globala team med experter sammanställt ett bibliotek med resurser och relevant information som erbjuder vägledning för att bibehålla en ren, säker och hälsosam verksamhet.  Det hjälper er att skydda och skapa förtroende bland personal, gäster, boende och besökare.

Mer
Woman blowing her nose

Säsongsinfluensan

Folkhälsomyndigheter har visserligen svårt att förutse hur svår den kommande influensasäsongen kommer att bli, men vi vet att skydd börjar med förebyggande. Titta på och ladda ner vårt senaste influensamaterial för att förbereda er inför den kommande influensasäsongen, minimera exponering och hålla era anställda, gäster, boende och besökare säkra.

Mer
Image of family enjoying a meal

Livsmedelssäkerhet

Att bygga upp ett starkt program för livsmedelssäkerhet kan bidra till att förbättra livsmedelskvaliteten, minska matsvinnet och öka gästernas tillfredsställelse. Läs vidare för att ta reda på hur Ecolab inte bara kan hjälpa till att förhindra livsmedelsburna sjukdomar, hålla dina anställda och kunder säkra, utan också ha en bestående inverkan på din verksamhet.

Mer
Female white TM talking with white male chef about dishware

Program som stöds av service i världsklass

Med stöd av ett team av forskare och branschspecialister tillhandahåller Ecolabs servicerepresentanter regelbundet schemalagd service, försäljning och support samt utbildning och inspektion på plats. Vi hjälper våra kunder att minska sin resursförbrukning, optimera arbetskraftsanvändningen och öka hela verksamhetens varaktighet och effektivitet.

sustainabilityreport

Vår hållbarhetspåverkan

Hos Ecolab är hållbarhet en väsentlig del av allting vi gör. Via teknik, information, service och utbildning på plats hjälper vi företag runtom i världen att nå exceptionella affärsresultat, samtidigt som de har en positiv effekt på miljön och samhället. Arbetet vi gör spelar roll och sättet vi gör det på spelar roll för våra anställda, kunder och samhällen.


Liknande nyheter

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade nyheter hittades.

Ecolab Healthcare mailing list registration

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vår utskickslista idag för att hålla dig uppdaterad om våra senaste innovationer, forskningsrön, viktiga tips, aktiviteter och tjänster som bidrar till att hålla arbetsmiljön ren och trygg, samt hjälper dig att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och uppnå dess hållbarhetsmål.