Klercide™ Low Residue Peroxide - Blended with WFI

Klercide™ Low Residue Peroxide — Blended with WFI

Ecolab Klercide™​​​​​​​ Low Residue Peroxide är en blandning av 6 % högkoncentrerad väteperoxid och vatten för injektion (Water for Injection, förkortat WFI). Det är speciellt utformat för utrymmen där produkter med mindre restämnen krävs. Denna blandning är 0,2 mikronfiltrerad och sterilt fylld.

OBS! Klercide™ Low Residue Peroxide finns tillgänglig som rengöringsmedel i Nordamerika.

Egenskaper och fördelar

Effektiv:
  • Mindre restämnen. Lämplig för användning på alla typer av hårda ytor i renrum och kontrollerade utrymmen, isolatorer, LAF:er, utrustnings exteriörer och produktionsfartyg.
  • 0,2 mikronfiltrerad blandning, sterilt fylld i ett renrum av ISO klass 5. Steriliserad med gammastrålning. 

Steril under användning:

  • Det patenterade och unika pumphuvudet på SteriShield™ Delivery System (SDS) förser fullständig tätning som förhindrar att luft dras tillbaka in i flaskan. Detta eliminerar risken för mikrobkontaminering i kritiska fyllnings-/efterbehandlingsutrymmen samt kemisk kontaminering.

 

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.