Klercide™ Neutral Detergent Unit Dose Concentrate

Klercide™ Neutral Detergent Unit Dose Concentrate

Ecolabs Klercide™ neutralt rengöringsmedel är 0,2 mikronfiltrerat och fylls och dubbelförpackas i ett renrum av grad C/ISO-klass 5 innan det slutligen steriliseras med gammabestrålning. Produkten är ett sterilt rengöringskoncentrat som ska spädas i förhållandet 1:49 och är perfekt för stora ytor.

Egenskaper och fördelar

  • Användning: Daglig rengöring av stora och små ytor och efter användning utanför renrum och nedstängningar.
  • Format: Tillgänglig som behållare med lock. Detta format är dubbelförpackat.
  • Kompatibilitet: Kan användas på en mängd olika renrumsytor och tillsammans med Klercide™- och Klerwipe™-produkterna.

 

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.