Klercide sterile water for injection quality water in a spray bottle and a larger jug with small text written on the label.

Klercide™ WFI Quality Water

För konsekvent spädning av desinfektionsmedel och avlägsnande av rester.

Tillförlitlig spraylösning, utformad för spädning av desinficeringsmedel för renrum och tillverkat av vatten för injektion av den högsta graden (EP – som kräver en destilleringsprocess). Med effektiviteten hos en enkel pumpsprayfunktion och försett med det patenterade steriliseringssystemet SteriShield™ som ger garanterad sterilitet. Finns även i en behållare med lock på 5 liter.

Viktiga produktspecifikationer

Test tubes icon

Konsekvent

Ett högeffektivt sätt att avlägsna eventuella rester efter desinficering – torka helt enkelt med 0,2 mikronfiltrerad Klercide™ WFI Quality Water efter användning av Klercide™-sortimentet av biocider på områden där rester kan förekomma. Produkten är ett sterilt medel i brukslösning för små och stora ytor.

Shield with a check mark icon

Enkelt och effektivt

Välbeprövade Klercide™ WFI Quality Water i en patenterad, användarvänlig spraybehållare är utformat  för att vara ett högpresterande lösningsmedel och är särskilt effektivt för avlägsnande av joniska och polära kovalenta föreningar.

Three diamond shapes icon

Sterilt tillförselsystem

Pumpspraybehållaren har det patenterade tillförselsystemet SteriShield™ (SDS), vilket ger sterilitetssäkring för innehållet i flaskan genom att bilda en fullständig tätning som förhindrar att luft (samt mikrobiologiska eller kemiska föroreningar) dras tillbaka in i flaskan.

Open box icon

Praktisk förpackning

Trippel- eller dubbelförpackat för att effektivisera införsel i högklassificerade utrymmen. Förpackningen är utformad för att vara lättanvänd.

Icon representing promoting

Steril produktion

Vattnet har tillräckligt hög kvalitet för att klassas som ”vatten för injektion” och är 0,2 mikronfiltrerat före påfyllning i trippelförpackade 1-liters och dubbelförpackade 5-litersbehållare i ett renrum av klass C. Förpackningarna slutsteriliseras sedan med gammastrålning. Varje parti har intyg på analys och sterilitet.

Försäljningsenhet Applikationsområde
  • 6 pumpsprayflaskor x 1 l
  • 4 flaskor med lock x 5 l
För förberedelse inför desinficering och avlägsnande av rester
Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

 


Resultat som gör skillnad

✓ Lättanvänt

Hela Ecolabs renrumsutbud har utformats för att vara intuitivt och göra det enkelt för personal i renrum att följa viktiga protokoll – inklusive de avgörande krav, komplexiteter och utmaningar som gäller för renrumsmiljöer.

✓ Ecolabs Validex™-program

Ecolabs Validex™-program löser valideringsutmaningar med en global metod som stöds av dataunderlag och expertis – allt särskilt utformat för renrumsmiljöer. Vi gör det enklare att implementera nya produkter så att du lugnt kan fokusera på kärnverksamheten.

✓ Tillgänglighet du kan lita på

Ecolabs globala tillverknings- och leverantörskedja grundar sig på operativ excellens och våra etablerade leverantörsrelationer, vilket ger våra kunder tillförlitlig tillgång till de produkter de behöver för att följa regelverk och optimera produktionen.

✓ Tillverkade för renrum – i renrum

Alla Ecolabs renrumsprodukter tillverkas i en certifierad renrumsmiljö, vilket säkerställer att de uppfyller eller överträffar de gällande kvalitetsstandarder för sterilitet.

Se hela Ecolabs sortiment med renrumsprodukter

Det kompletta Klercide™- och Klerwipe™-sortimentet erbjuder allt som krävs för ert rengörings- och desinficeringsprogram och bidrar till att säkerställa kontinuitet och skydda kvaliteten och säkerheten i ert renrum.

Ecolab Klercide™ and Klerwipe™ EU Core Range of Cleanroom Products

Ecolabs renrumsprodukter har utformats av erfarna renrumsexperter som förstår vilka utmaningar ni står inför – och alla produkter tillverkas i renrumsmiljöer för att uppfylla högsta möjliga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga renrumsprodukter hittades


Vetenskapsbaserad vägledning och support

Technician cleaning a cleanroom with Ecolab product

Hela Ecolabs renrumsportfölj är baserad på våra mikrobiologers och renrumsspecialisters vetenskapliga expertis och långtgående erfarenhet av branschen. Utbildning online eller på plats, djupgående produktrådgivning och -testning och mycket mer är tillgängligt på begäran och utan extra kostnad. Kontakta oss via e-post idag om du vill veta mer om Ecolabs supporttjänster.

Andra renrumslösningar

Läs mer om hur Ecolabs renrumslösningar kan hjälpa din anläggning att producera säkra, godkända produkter som överträffar patientstandarderna, förbättra sin operativa effektivitet, samt uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga sidor med relaterade lösningar hittades.