Bioquell och COVID-19

Ecolab tillhandahåller expertkunskaper och rådgivning om hur man kan förhindra spridningen av COVID-19 och andra smittämnen på sjukhus och life science-anläggningar.

Ecolabs Bioquell-lösningar för biologisk dekontaminering kan hjälpa dig att minska mängden SARS-CoV-2-virus i miljön, vilket minskar infektionsrisken för både personal och patienter.

Bioquell's QUBE front view with side attachment.

Bioquell Hydrogen Peroxide Sterilant är ett ”lista N”-klassat desinfektionsmedel mot coronavirus (COVID-19)

Bioquell-utrustning producerar väteperoxidånga som uppnår 6-logaritmisk avdödning av sporer på exponerade ytor. Vår egenframställda 35-procentiga väteperoxidteknik kan bli en värdefull del av din strategi för att motverka spridningen av COVID-19.

Upprätthåll verksamheten

Ecolab kan hjälpa dig om du behöver utföra biologisk dekontaminering av utrymmen på ditt sjukhus eller din life sciences-anläggning, men inte har rätt utrustning eller personal för jobbet.

Vår Rapid-tjänst för biologisk dekontaminering innefattar högutbildade tekniker som använder Bioquell för att köra biologiska dekontamineringstjänster närhelst du behöver dem, vare sig det handlar om små utrymmen eller hela byggnader. Genom att säkerställa att din anläggning dekontamineras på regelbunden basis hjälper vi dig att hålla verksamheten igång.

Bioquell's BQ-50 product box, extendable corded, and rolling wheeled components.

Bioquell BQ-50

Lätta, bärbara Bioquell BQ-50 använder väteperoxidånga för att uppnå 6-logaritmisk avdödning av sporer på hårda ytor inom ett inneslutet område.