KitchenPro

Produktblad

Våra produktblad innehåller relevant information om våra lösningar samt användningsinstruktioner och andra tekniska data.


Håll verksamheten ren och hälsosam

Empty hotel lobby

Hotellprogram

Upptäck våra rengörings- och desinfektionslösningar som hjälper dig att ge ett rent, fräscht första intryck i alla delar av din hotellverksamhet och på så sätt öka gästtillfredsställelsen.

Front of House Image for ecolab.com

Restaurang- och storköksprogram

Våra omfattande lösningar för restaurang och storkök sätter säkerhet, hygien och hållbarhet i fokus samtidigt som de säkerställer efterlevnad och hjälper dig att erbjuda den upplevelse dina gäster förväntar sig och förtjänar.

Shopping Mall Image

Program för lokalvård

Våra rengörings- och desinficeringsprogram för lokalvård möjliggör högsta möjliga hygienstandard samtidigt som de hjälper dig att skapa förtroende och trygghet bland både anställda och boende.

Long Term Care Resident Smiling

Äldrevårdsprogram

Säkerställer en hög hygienstandard och god regelefterlevnad, samtidigt som de skapar förtroende och trygghet bland både de boende och deras familjer.

Ecolab Healthcare mailing list registration

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vår utskickslista idag för att hålla dig uppdaterad om våra senaste innovationer, forskningsrön, viktiga tips, aktiviteter och tjänster som bidrar till att hålla arbetsmiljön ren och trygg, samt hjälper dig att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och uppnå dess hållbarhetsmål.