Long Term Care Resident Smiling

Äldrevårdsprogram

Vårt helt skräddarsydda äldrevårdsprogram möjliggör högsta hygienstandard och regelefterlevnad, samtidigt som det bygger upp förtroende och trygghet för era boende och deras familjer.  Vår heltäckande metod omfattar produkter med bevisad effektivitet, innovativa doseringssystem samt regelbunden service och personalutbildning.

Bygg upp förtroende bland de boende, deras familjer och din personal

De boende och deras familjer har många alternativ idag och en viktig faktor bakom beslutet de fattar är tillit till sina nära och käras säkerhet och välbefinnande. Enligt studier från IPSOS är de viktigaste faktorerna vid val av boende att inrättningen är lokal, ser ut och känns bra samt att den är ren och välkomnande med goda faciliteter och trevlig personal.

Hygien kan ses som den näst viktigaste faktorn vid val av en äldrevårdsinrättning.


Lösningar som stöder er äldrevårdsverksamhet

550x310_GroupB

Aquanomic tvättsystem

Koncentrerat tvättmedel i fast form som dispenseras via ett slutet slingsystem, för säkra arbetsrutiner.

A person washing their hands showing us personal hand hygiene

Handhygienprogrammet Nexa

Att tvätta händerna är en av de första försvarsmekanismerna för att förhindra att infektioner och livsmedelsburna sjukdomar sprids.

Rengöringssortimentet MAXX 2

Vårt högpresterande rengöringssortiment som kräver mindre personlig skyddsutrustning.

550x3310_Apex

Apex för maskindisk

Ecolabs maskindiskprogram Apex erbjuder aktörer inom restaurang och storkök maximal kontroll.

KitchenPro

KitchenPro-sortimentet inom köksunderhåll

Försäkra dig om att din matlagningsutrustning och dina köksytor är rena och välskötta samt att maten du serverar är säker.

Ecolab Oasis Pro Housekeeping Range

Städsortimentet Oasis Pro

Speciellt utformat för att säkerställa att du har rätt produkter, rengöringstillbehör och utbildningsstöd för den aktuella uppgiften.


Resurser  som stöd för din verksamhet

Ecolab Long Term Care Brochure

Broschyr om äldrevård

Se vårt helt skräddarsydda äldrevårdsprogram.

Ecolab Long Term Care Cleaning Protocols

Hygienprotokoll

Säkerställ att verksamheten är säker med våra riktlinjer för rengöring och desinficering.

Ecolab Long Term Care Checklists

Checklistor

Ladda ner och använd våra checklistor för att säkerställa en ren och säker verksamhet.

Var redo. Skydd börjar med förebyggande.

Ecolab (ECL) är en pålitlig partner på nästan tre miljoner kommersiella kundplatser och är världsledande inom vatten-, hygien- och infektionsförebyggande lösningar och tjänster som skyddar människor och viktiga resurser. Vi erbjuder en rad lösningar för att hålla verksamheten ren, säker och hälsosam, däribland handhygienprogram, rengörings- och desinficeringsprogram, utbildning och mer.

FRS Covid page image

Coronaviruset (COVID-19)

Som svar på COVID-19-pandemin har Ecolabs globala team med experter sammanställt ett bibliotek med resurser och relevant information som erbjuder vägledning för att bibehålla en ren, säker och hälsosam verksamhet.  Det hjälper er att skydda och skapa förtroende bland personal, gäster, boende och besökare.

Mer
Woman blowing her nose

Säsongsinfluensan

Folkhälsomyndigheter har visserligen svårt att förutse hur svår den kommande influensasäsongen kommer att bli, men vi vet att skydd börjar med förebyggande. Titta på och ladda ner vårt senaste influensamaterial för att förbereda er inför den kommande influensasäsongen, minimera exponering och hålla era anställda, gäster, boende och besökare säkra.

Mer
Image of family enjoying a meal

Livsmedelssäkerhet

Att bygga upp ett starkt program för livsmedelssäkerhet kan bidra till att förbättra livsmedelskvaliteten, minska matsvinnet och öka gästernas tillfredsställelse. Läs vidare för att ta reda på hur Ecolab inte bara kan hjälpa till att förhindra livsmedelsburna sjukdomar, hålla dina anställda och kunder säkra, utan också ha en bestående inverkan på din verksamhet.

Mer
Female white TM talking with white male chef about dishware

Program som stöds av service i världsklass

Med stöd av ett team av forskare och branschspecialister tillhandahåller Ecolabs servicerepresentanter regelbundet schemalagd service, försäljning och support samt utbildning och inspektion på plats. Vi hjälper våra kunder att minska sin resursförbrukning, optimera arbetskraftsanvändningen och öka hela verksamhetens varaktighet och effektivitet.

sustainabilityreport

Vår hållbarhetspåverkan

Hos Ecolab är hållbarhet en väsentlig del av allting vi gör. Via teknik, information, service och utbildning på plats hjälper vi företag runtom i världen att nå exceptionella affärsresultat, samtidigt som de har en positiv effekt på miljön och samhället. Arbetet vi gör spelar roll och sättet vi gör det på spelar roll för våra anställda, kunder och samhällen.


Liknande nyheter

Detta är en karusell. Använd knapparna Nästa och Föregående för att navigera, eller gå till en bild med hjälp av prickarna.

Inga relaterade nyheter hittades.

Ecolab Healthcare mailing list registration

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vår utskickslista idag för att hålla dig uppdaterad om våra senaste innovationer, forskningsrön, viktiga tips, aktiviteter och tjänster som bidrar till att hålla arbetsmiljön ren och trygg, samt hjälper dig att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och uppnå dess hållbarhetsmål.