Ecolabs toppmöte om strategiskt ledarskap via resursgrupper för medarbetare 2023: Ökat fokus på inverkan av mångfald, jämställdhet och inkludering 

Ecolab associates participating in the 2023 Strategic Employee Resource Group Leadership Summit

Hur kan organisationer fortsätta främja innovation och tillväxt?

Oavsett vilken bransch eller sektor det handlar om så är den här frågan alltid superaktuell när organisationer försöker skapa värde åt sina kunder med hjälp av nya idéer, produkter och processer. Och det finns alltid en gemensam framgångsfaktor: människor. Mer specifikt, en starkt engagerad, högpresterande personalstyrka med varierande bakgrunder och perspektiv.

Det här viktiga ämnet stod i centrum under 2023 års toppmöte om strategiskt ledarskap via resursgrupper för medarbetare som arrangerades av University of Southern California Marshall School of Business' Center for Effective Organizations med Ecolab som värd och sponsor. Närmare 200 resursgruppsledare och experter inom mångfald, jämställdhet och inkludering från mer än 50 företag i USA utforskade den viktiga roll som resursgrupper spelar när det gäller att främja innovation och tillväxt.

Under mötet var det Dr. Sharoni Little, en forskare knuten till Center for Effective Organizations och CEO för The Strategist Company, som uttryckte det bäst: ”Affärer börjar och slutar med människor.”

För mig som vice president för global mångfald, jämställdhet och inkludering på ett företag som arbetar för att skydda människor och viktiga resurser blev Dr. Littles ord en viktig påminnelse och bekräftelse av Ecolabs kärnvärden inom mångfald, jämställdhet och inkludering – vårt åtagande kring att skapa platser där människor med olika bakgrunder tryggt kan uttrycka sig och att värdesätta ledarskap som fokuserar på inklusivitet och är människocentrerat.

Medarbetarnas resursgrupper består av engagerade individer med liknande identitet eller intressen och spelar en avgörande roll i att skapa en känsla av tillhörighet och inflytande. I nästan tjugo år har Ecolabs resursgrupper för medarbetare erbjudit program och evenemang för personlig och yrkesmässig utveckling, vilket har haft en aktiv inverkan på Ecolabs företagskultur. Resursgrupperna hjälper oss att attrahera, behålla och utveckla de mest talangfyllda medarbetarna, att skapa en kultur med meningsfulla kontakter där människor känner att de hör hemma och att främja företagsinitiativ. Sedan 2019 har medlemsantalet i företagets resursgrupper ökat med 21 % och medlemmarna finns nu i över 60 länder i alla delar av världen.

Genom åren har jag observerat företagets utveckling, framförallt bland de högsta cheferna, både vad gäller mångfald, jämställdhet och inkludering och våra resursgrupper. Under 2017 etablerade Ecolab en kommitté för mångfald, jämställdhet och inkludering, vars huvudsakliga syfte är att stärka företagets åtagande kring att skapa diversifierade arbetslag och en inkluderande kultur. Kommittén – som består av 12 verksamhets- och funktionsledare från alla delar av företaget – har inlett sitt arbete med att öka sin förståelse för vilka svårigheter och utmaningar som underrepresenterade grupper står inför och att använda dessa lärdomar som grund för att ta fram utvecklingsstrategier för företaget.

För att uppnå sin målsättning samarbetar kommittén framförallt med Ecolabs resursgrupper, som utgör strategiska samarbetspartner i arbetet med att utvärdera och utforska tillväxtmöjligheter och sätt att skapa en känsla av tillhörighet bland medarbetarna. Resursgrupper bland medarbetare främjar innovation genom att uppmuntra nytänkande och problemlösning. Detta ger i sin tur Ecolab en konkurrensfördel i dagens föränderliga företagsklimat.

Rent allmänt består företag av människor och blomstrar när dessa människor är engagerade, involverade och har möjlighet att bidra med egna unika perspektiv. Årets möte gav oss möjlighet att uppmärksamma vad resursgrupper för medarbetare har bidragit med på företag runt om i USA och att belysa hur arbetet med mångfald, jämställdhet och inkludering inte bara berör ett litet antal individer, utan är vårt gemensamma ansvar. Detta är någonting Ecolab tar på största allvar, eftersom det är en grundsten i våra värderingar och dessutom bra för affärerna.

Vårt samarbete med University of Southern California kring det här mötet är bara början. Jag ser fram emot fortlöpande diskussioner och ytterligare samarbete med andra samhällsaktörer och förespråkare för mångfald, jämställdhet och inkludering på nästa möte. Och jag är helt säker på att vi på Ecolab kommer att fortsätta utnyttja den enorma styrkan i våra egna resursgrupper och medlemmarnas varierande perspektiv för att skapa innovation, värde, tillväxt och ha en positiv inverkan på världen genom att skydda människor och viktiga resurser.

 

Relaterade artiklar